Το κόστος των φαρμάκων αποτελεί θέμα συζήτησης τα τελευταία χρόνια. Συχνά λέγεται ότι το κόστος για την ανάπτυξη νέων σκευασμάτων είναι εξαιρετικά υψηλό και αυτό είναι ένα από τα κοινά επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται για να δικαιολογήσουν την αύξηση των τιμών τους.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Tufts Center for the Study of Drug Development, όπως δημοσιεύεται στο IgeaHub Pharmaceutical Club, για τη μελέτη της ανάπτυξης φαρμάκων, χρειάζονται 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια για μια εταιρεία ώστε να φέρει ένα μόνο φάρμακο στην αγορά των ΗΠΑ, ποσό που είναι πολύ υψηλότερο από τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Η αντίληψη για το αδικαιολόγητο υψηλό κόστος, ιδίως των αντικαρκινικών φαρμάκων, έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην έρευνα, στους παρασκευαστές, στις ασφαλίσεις και στις υγειονομικές αρχές.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ομάδες ασθενών, οι ρυθμιστικοί φορείς και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής άρχισαν να   αντιτίθενται εντονότερα στις υψηλές αυτές τιμές.

Μια πρόσφατη ανάλυση αξιολογεί τις δαπάνες Ε & Α για να φέρει νέες θεραπείες στην αγορά και τα έσοδα μετά την εμπορευματοποίηση.

Η ανάλυση

Προκειμένου να παράσχει μια σύγχρονη εκτίμηση των δαπανών Ε & Α για την ανάπτυξη φαρμάκων για καρκίνο, διεξήχθη μια μελέτη από τις 10 Δεκεμβρίου 2016 έως τις 2 Μαρτίου 2017. Η έρευνα εστιάστηκε σε 10 φάρμακα για τον καρκίνο που έλαβαν  έγκριση από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), από την 1η Ιανουαρίου 2006 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.  

Σε αυτή τη μελέτη, εντοπίστηκε ότι 10 εταιρείες ανάπτυξης φαρμάκων χρειάστηκαν 7,3 έτη για την ανάπτυξη ενός φαρμάκου. Το 50% των φαρμάκων έλαβε τακτική έγκριση από τον FDA, ενώ τα υπόλοιπα έλαβαν ταχεία έγκριση. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης αποκάλυψαν ότι το μέσο κόστος για την ανάπτυξη ενός φαρμάκου για καρκίνο ήταν 648 εκατομμύρια δολάρια, με το εύρος να κυμαίνεται από 157,3 εκατομμύρια έως 1,95 δισεκατομμύρια δολάρια. Το μέσο έσοδο από τις πωλήσεις αυτού του ογκολογικού φαρμάκου ήταν 1,6 δισ. δολάρια, λαμβάνοντας υπόψη το μέσο όρο των 4 ετών από την έγκριση.

Συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το κόστος για την ανάπτυξη ενός φαρμάκου κατά του καρκίνου είναι 648,0 εκατομμύρια δολάρια. Ο αριθμός αυτός είναι σημαντικά χαμηλότερος από τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Τα έσοδα από την έγκριση είναι επίσης σημαντικά, επιβεβαιώνοντας ότι το κόστος για την ανάπτυξη έχει αποσβεστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Κάποιες δε εταιρείες υποστήριξαν ότι εμφάνισαν έως και 10 φορές υψηλότερα έσοδα από τις δαπάνες Ε & Α.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι αρκετά φάρμακα αποτυγχάνουν να χτυπήσουν την αγορά λόγω έλλειψης αποτελεσματικότητας ή ασφάλειας. Αυτός ο υψηλός βαθμός αποτυχίας  πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη στο τελικό κόστος των φαρμάκων, όπως και άλλες δαπάνες που επιβαρύνουν τις φαρμακοβιομηχανίες οι οποίες αφορούν την  πρόσβαση στην αγορά, την εμπορευματοποίηση, την ιατρική εκπαίδευση κλπ. Όλες αυτές οι δραστηριότητες συμβάλλουν επίσης στην αύξηση του τελικού κόστους των φαρμάκων.

Πηγές: https://igeahub.com/2017/10/06/cancer-drugs-rd-spending-vs-revenues/