Την πρόθεσή της να μην πουλήσει μετοχές του νοσοκομείου Υγεία ξεκαθαρίζει η MIG με ανακοίνωσή της στις χρηματιστηριακές αρχές τονίζοντας παράλληλα ότι «η Διοίκηση της MIG έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις προοπτικές του ΥΓΕΙΑ και στη δυνατότητά του να αποτελεί σήμερα και στο μέλλον τον κυρίαρχο πυλώνα στο χώρο της Ιδιωτικής Υγείας στην Ελλάδα».

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση της «Γ. Αποστολόπουλος Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.» για την απόκτηση ποσοστού έως 30% των μετοχών της «Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία Α.Ε.» (εφεξής το «ΥΓΕΙΑ»), η MIG ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

- Η MIG που κατέχει σήμερα το 70,38% των μετοχών και ασκεί τον αποκλειστικό έλεγχο του ΥΓΕΙΑ δεν προτίθεται να προβεί στην πώληση ουδεμίας μετοχής.

- Η Διοίκηση της MIG έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις προοπτικές του ΥΓΕΙΑ και στη δυνατότητά του να αποτελεί σήμερα και στο μέλλον τον κυρίαρχο πυλώνα στο χώρο της Ιδιωτικής Υγείας στην Ελλάδα».

Με δεδομένο ότι η MIG κατέχει το 70,38% του μετοχικού κεφαλαίου του Υγεία, η προσφορά της Αποστολόπουλος Holdings απευθύνεται στους μετόχους μειοψηφίας, που κατέχουν το 29,62%. Το ενδιαφέρον είναι ότι με βάση τα στοιχεία, κανένας μέτοχος πλην της MIG και της θυγατρικής της Marfin Capital δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

Ως εκ τούτου η συγκέντρωση ποσοστού της τάξης του 20% που θα χάριζε στον όμιλο Ιατρικού μια ισχυρή μειοψηφική θέση, με αυξημένα δικαιώματα, είναι δύσκολη υπόθεση. Ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται από το γεγονός ότι αρκετοί επενδυτές έχουν υψηλές τιμές κτήσης, με την τιμή της μετοχής να παραμένει χαμηλά, παρά τη σημαντική άνοδο του τελευταίου έτους.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η πλευρά Αποστολόπουλου αποτιμά το Υγεία στα επίπεδα που είχε τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2014, πριν ξεκινήσει η αβεβαιότητα λόγω του εκλογικού κύκλου και η εν συνεχεία κατακρήμνιση των αποτιμήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ανακοινώθηκε η προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση έως και του 30% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου του Υγεία από την «Γεώργιος Αποστολόπουλος Εταιρία Συμμετοχών Ανώνυμος Εταιρία», η οποία ελέγχει το Ιατρικό Αθηνών. Το προσφερόμενο τίμημα, σε μετρητά, ανέρχεται σε 0,45 ευρώ ανά μετοχή.

Πηγές: euro2day.gr