Η Sandoz, ένα τμήμα της Novartis και ο παγκόσμιος ηγέτης στα βιοομοειδή σκευάσματα, ανακοίνωσε  μια παγκόσμια συνεργασία με την κορυφαία εταιρεία βιοφαρμακευτικών φαρμάκων της Ασίας Biocon για την ανάπτυξη, παρασκευή και εμπορία πολλαπλών βιοσκευασμάτων στην ανοσολογία και την ογκολογία για ασθενείς παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, και οι δύο εταιρείες θα μοιραστούν την ευθύνη για την ανάπτυξη, την κατασκευή και τις παγκόσμιες εγκρίσεις κανονιστικών ρυθμίσεων για ορισμένα προϊόντα και μοιράζονται αντιστοίχως τα κόστη και τα κέρδη  παγκοσμίως. Οι παγκόσμιες ευθύνες εμπορευματοποίησης θα διαιρεθούν και τα πλεονεκτήματα κάθε εταιρείας θα αξιοποιηθούν μέσα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Η Sandoz θα διακινεί τα σκευάσματα στη Βόρεια Αμερική   και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Biocon θα τα διαθέτει στον υπόλοιπο κόσμο.