Αναβλήθηκαν για τις 9 Φεβρουαρίου, οι δύο γενικές συνελεύσεις της μαιευτικής κλινικής Ιασώ που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα, σύμφωνα με πηγές από την εισηγμένη.

Παρά την αναβολή, μετά από αίτημα ορισμένων μετόχων μειοψηφίας, διενεργήθηκε αναλυτική ενημέρωση των παριστάμενων μετόχων από πλευράς διοίκησης για τους όρους και τα οφέλη της συμφωνίας πώλησης του 97,2% του μετοχικού κεφαλαίου της Ιασώ General, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Ως εκ τούτου στις 9 Φεβρουαρίου οι ίδιοι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν τη συναλλαγή.

Η διοίκηση της Ιασώ επισήμανε κατά την ενημέρωση τα εξής σημεία:

1) Η προσφορά αποτιμά την Ιασώ General στα 48 εκατομμύρια ευρώ. Αποτίμηση που αντιστοιχεί σε περισσότερες από 20 φορές του 2017, ενώ ξεπερνά τις 12 φορές τα εκτιμώμενα EBITDA του 2018. Πρόκειται για αποτίμηση που είναι σημαντικά υψηλότερα από πρόσφατα deals στον εγχώριο κλάδο και ανάμεσα στις υψηλότερες πανευρωπαϊκά.

2) Η προσφορά αξιολογήθηκε σε συνεργασία με την Rothchild, στην οποία η διοίκηση του ομίλου είχε αναθέσει προηγουμένως την αποτίμηση των θυγατρικών εταιρειών. Ο σύμβουλος παρουσίασε συγκριτική αξιολόγηση της προαναφερθείσας πρότασης σχετικά με άλλες παρόμοιες συναλλαγές στον κλάδο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

3) Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν κατεξοχήν για μείωση του τραπεζικού δανεισμού

4) H πώληση θα επιφέρει μείωση των δαπανών του ομίλου σε τόκους, περιορισμό των αποσβέσεων και άλλων αναγκών και συνεπώς θα βελτιώσει κατά τρόπο μόνιμο την κερδοφορία της μητρική εταιρείας αλλά και του Ομίλου.

5) Συμφωνήθηκε ότι δεν θα θιγεί η θέση των εργαζομένων από την αλλαγή ελέγχου επί της εταιρείας ΙΑΣΩ General.

6) συμφωνήθηκε ότι θα μεταβιβαστούν οι μετοχές του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας από την Iaso General στο Ιασώ ( σ.σ ειδικότερα στην θυγατρική του Ιασώ Ν. Προαστίων) με το ίδιο τίμημα και οι αμοιβαίες απαιτήσεις θα συμψηφιστούν. H συναλλαγή θα γίνει πριν την πώληση.

7) Επίσης το χρέος που οφείλει η ΙΑΣΩ General στην θυγατρική ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. από προμήθειες υλικών αξίας μεγαλύτερης από 3 εκ. ευρώ θα εξοφληθεί όπως θα εξοφληθούν και όλες οι άλλες μικρότερες υποχρεώσεις που υπάρχουν μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και της ΙΑΣΩ General.

8) Οι επενδυτές προεξόφλησαν ήδη μέρος από τα οφέλη της συμφωνίας, σχεδόν διπλασιάζοντας την κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης μητρικής του ομίλου, με επανεμφάνιση

Πηγές:
euro2day.gr