Τα θέματα που έχουν προκύψει με τους συμψηφισμούς των οφειλών για την περίοδο 2012-2015 είναι πολλά, δισεπίλυτα και σίγουρα χρονοβόρα. 

Ένα από αυτά τα θέματα, όπως μαθαίνουμε, είναι ότι ο Οργανισμός όσον αφορά την προαναφερθείσα περίοδο παραγκωνίζει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο οποίο είχαν προσφύγει πάροχοι της δευτεροβάθμιας περίθαλψης του ιδιωτικού τομέα. Μετά την προσφυγή, το τελευταίο είχε αποφασίσει ως άκυρο το rebate του  2013, αναφέροντας στην απόφασή του ότι "τα καταλογιστικά έγγραφα που αφορούν περικοπές είναι άκυρα διότι είναι ανυπόγραφα". Απόφαση που δεν λαμβάνεται υπόψη, όπως διαπιστώθηκε από τους παρόχους της δευτεροβάθμιας περίθαλψης, με βάση τα ποσά που αναφέρονται στα excel των συμψηφισμών. 

Πληροφορίες λένε ότι για το θέμα αυτό έχει δρομολογηθεί άμεση συνάντηση στον ΕΟΠΥΥ, καθώς και για ένα ακόμη εξίσου βασικό πρόβλημα, που για πολλούς είναι το πρωτεύον.

Είναι η αναντιστοιχία που υπάρχει ανάμεσα στα ποσά που περιμένουν να πληρωθούν οι πάροχοι και σε αυτά που προσδιορίζει ο Οργανισμός.  

Πληροφορίες λένε ότι πάνω από το 50% των παρόχων δεν συμφωνούν ως προς τα ποσά που τους έχει υπολογίσει  ο Οργανισμός, καθώς οι περικοπές που υφίστανται, εκτός του ότι είναι μεγάλες είναι και άδικες. Εάν στην περίπτωση των διαφορών δεν βρεθεί λύση, και αυτό είναι ένα θέμα που θα τεθεί επί τάπητος στην προαναφερθείσα συνάντηση, ξεκινά νέος γύρος στον Γολγοθά των ενστάσεων.