Η ευρωπαϊκή αγορά φαρμάκων για τον διαβήτη αναμένεται να καταγράψει ένα υψηλό μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 5,68% στη διάρκεια της περιόδου 2019 - 2024, λόγω της αυξανόμενης επικράτησης της νόσου, της αύξησης των ατόμων της τρίτης ηλικίας, της ανθυγιεινής διατροφής, αλλά και της μη άσκησης, αναφέρει τελευταία έρευνα. 

Ολα δείχνουν ότι ο διαβήτης γίνεται όλο και πιο συχνή πάθηση της υγείας που μπορεί να οδηγήσει και σε θανατηφόρες επιπλοκές.

Σήμερα στην Ευρώπη η δαπάνη για τον διαβήτη αντιστοιχεί περίπου στο 9% των συνολικών δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη, ενώ το κόστος ποικίλλει και μπορεί να κυμαίνεται από 312 ευρώ ανά κάτοικο στα Σκόπια και να φθάνει μέχρι και τα 6.896 ευρώ ανά κάτοικο στη Νορβηγία.

Ομοίως, ο επιπολασμός ποικίλλει ευρέως σε ολόκληρη την Ευρώπη, κυμαινόμενος από 2,8% στην Αλβανία έως 9,8% στην Πορτογαλία. Στις χώρες υψηλού εισοδήματος, ο διαβήτης είναι μια από τις κύριες αιτίες των καρδιαγγειακών παθήσεων, της τύφλωσης, της νεφρικής ανεπάρκειας και του ακρωτηριασμού των κάτω άκρων.

'Οπως αναφέρεται στην έκθεση Europe Diabetes Drugs market, επί του παρόντος, 30 από τις 47 χώρες εφαρμόζουν ένα εθνικό σχέδιο που περιλαμβάνει το διαβήτη μεμονωμένα ή στο πλαίσιο ενός σχεδίου για μη μεταδοτικές ασθένειες (NCDs). 'Οσον αφορά στα υπόλοιπα 17 κράτη, 10 έχουν ανακοινώσει τέτοια υγειονομικά σχέδια για το εγγύς μέλλον, ενώ τα υπόλοιπα επτά είτε έχουν ενταχθεί σε μια διεθνή πρωτοβουλία για τον διαβήτη είτε έχουν υιοθετήσει πολιτικό ψήφισμα είτε καλύπτουν τον διαβήτη στα εθνικά τους σχέδια υγείας. Ένας αυξανόμενος αριθμός χωρών κινούνται προς τα σχέδια για NCD, αντί για σχέδια που αφορούν μόνο τον διαβήτη. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει ακόμη να εφαρμόσουν μια πλήρως ολοκληρωμένη, πολυτομεακή προσέγγιση του διαβήτη, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων εκτός του τομέα της υγείας στο πλαίσιο της πολιτικής τους για τον διαβήτη.

Τα αντιδιαβητικά φάρμακα που χορηγούνται από το στόμα και η ινσουλίνη κατέχουν σημαντικό μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη. Η ινσουλίνη glargine φαίνεται ότι είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο φάρμακο, ενώ υπάρχουν και αρκετά ομοειδή του στην αγορά.
Οι αναστολείς SGLT-2 και τα φάρμακα αναστολής DPP-4 αναμένεται να αποκτήσουν σημαντικό μερίδιο αγοράς και να καταγράψουν μεγάλη αύξηση πωλήσεων άνω του 15% κατά την περίοδο πρόβλεψης.

Μεταξύ των χωρών που μελετήθηκαν, η Γερμανία αναμένεται να οδηγήσει την εξεταζόμενη αγορά, με σημαντικό μερίδιο αγοράς 22%, ακολουθούμενη από τη Γαλλία.

Στον τομέα του GLP-1,η  Λιραγλουτίδη κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην περιοχή της Ευρώπης, ενώ μια παρόμοια τάση παρατηρείται στη Γερμανία. Πρόκειται για μια ένεση που πραγματοποιείται μία φορά την ημέρα και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα ενισχύοντας την εξαρτώμενη από γλυκόζη έκκριση ινσουλίνης από βήτα κύτταρα και καταστέλλοντας την ανάρμοστη αυξημένη έκκριση γλυκαγόνης.

Την ίδια στιγμή, τα γενόσημα φάρμακα που χορηγούνται από το στόμα και κυκλοφορούν στη Γερμανία είναι μια εξίσου μεγάλη αγορά και αναμένεται να αυξηθεί κατά την περίοδο πρόβλεψης, ενώ εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη θεραπευτική κατηγορία σχεδιάζουν να ξεκινήσουν στη χώρα και την ινσουλίνη.
Στη Γαλλία, από την άλλη, τα φάρμακα από το στόμα (DPP-4 )κυριαρχούν στην αγορά, ακολουθούμενη από την GLP-1 και τηνινσουλίνη.