Την πίστη του ότι ο όμιλος ΙΑΣΩ, ενδυναμωμένος, μετά την είσοδο της OCM στο μετοχικό του κεφάλαιο, θα συνεχίσει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο ιδιωτικής υγείας, ισχυροποιώντας την παρουσία του, εξέφρασε ο πρόεδρος του, Γ. Σταματίου.

Στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του, μετά την απόκτηση του 83,37% του μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής ΙΑΣΩ από την OCM Luxemburg Healthcare, μέλος του διεθνούς επενδυτικού ομίλου Oaktree, ο κ. Σταματίου απευθυνόμενος στους μετόχους, κατά τη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης, έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρας.

Αφού τόνισε ότι το όραμα διοίκησης, ιατρών και μετόχου είναι κοινό, έθεσε ως στόχο την αξιοποίηση των ωφελειών, που προκύπτουν από την αλλαγή σελίδας. Ο όμιλος ΙΑΣΩ, όπως επισήμανε, έχει, πλέον, έναν ιδανικό στρατηγικό σύμμαχο, ο οποίος επιδιώκει τη διατήρηση του μοντέλου της κλινικής ιατρών, έμπειρο διοικητικό σχήμα, μέγεθος και δυναμικότητα, ώστε να επιτύχει την πλήρη εκμετάλλευση και διεύρυνση των δραστηριοτήτων του.

Στο παραπάνω πλαίσιο προανήγγειλε νέες επιχειρηματικές δράσεις, με στόχο τη βελτίωση και τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών και υποστηρικτικών λειτουργιών, την ενίσχυση της υφιστάμενης επιστημονικής δραστηριότητας και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας.

Επιπρόσθετα, χάρη στην νέα μετοχική του σύνθεση, ο όμιλος αποκτά συγκριτικά πλεονεκτήματα, έναντι των ανταγωνιστών του και ισχυροποιεί τη διαπραγματευτική θέση του, έναντι των ασφαλιστικών εταιρειών και των προμηθευτών, επιτυγχάνοντας συνέργειες προς όφελος των πελατών του.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ομίλου ΙΑΣΩ, τα πρώτα οφέλη από την είσοδο της OCM στο μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής είναι, ήδη, ορατά. Η πρόσφατη αναχρηματοδότηση των δανείων του ΙΑΣΩ και του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας επέφερε σημαντικά καλύτερους όρους, στο σκέλος της διάρκειας των δανείων.

Η σημαντική επιμήκυνση των αποπληρωμών και η απαλλαγή του ομίλου από την υποχρέωση εκχώρησης των απαιτήσεων έναντι ΕΟΠΥΥ, ως εξασφάλιση δανεισμού, αναμένεται να ενισχύσει καθοριστικά τη ρευστότητα του ομίλου, τα προσεχή χρόνια, δημιουργώντας περιθώρια αύξησης των επενδύσεων για βελτίωση και επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι τα επιχειρηματικά σχέδια της OCM για τον Όμιλο, όπως αυτά κατεγράφησαν στο κείμενο της προαιρετικής δημόσιας πρότασης, περιλαμβάνουν τις εξής επιχειρηματικές δράσεις:

(α) τη βελτίωση του επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσω της υιοθέτησης νέων θεραπευτικών μεθόδων και υποστήριξή τους από τον απαραίτητο εξοπλισμό.

(β) την αναβάθμιση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, με την ανακαίνιση των νοσηλευτικών μονάδων και την αγορά σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού

(γ) τη διεύρυνση των ιατρικών υπηρεσιών, με ανάπτυξη τμημάτων που είναι συμπληρωματικά με τους βασικούς άξονες δραστηριότητας του ομίλου ΙΑΣΩ


(δ) τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας από την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών και υποστηρικτικών λειτουργιών

(ε) την ενίσχυση της υφιστάμενης επιστημονικής δραστηριότητας και προσέλκυση περαιτέρω διεθνούς εξειδικευμένου προσωπικού υψηλής κατάρτισης, με στόχο την έρευνα και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας.

Πηγές: euro2day.gr