Το 67,7% των στελεχών έκριναν θετικά πέρυσι την εικόνα των φαρμακευτικών εταιρειών - κυρίως στο κοινό των εξειδικευμένων στελεχών του χώρου της Υγείας και του Φαρμάκου -, το 28,4% κράτησε αμφιλεγόμενη στάση και το 3,9% την έκρινε αρνητικά. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στην 1η μελέτη που αφορούσε τα διαχρονικά ευρήματα από πέντε έρευνες Image Market Audit Report (IMAR) για την περίοδο 2010 - 2018, η οποία διεξάγεται κάθε δύο χρόνια σε στελέχη από διάφορους χώρους (Υπουργείο Υγείας, ΕΟΦ, Ταμεία, Ακαδημαϊκή κοινότητα, Συνδικαλιστικοί φορείς κ.α.) από τη Reputation Unique αναφορικά με τη φήμη του κλάδου της Φαρμακοβιομηχανίας.

Tα στοιχεία της μελέτης επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας (ΙΠΥ) και παρουσιάστηκαν από τον κ. Μάνο Σιφονιό, Διευθύνοντα Σύμβουλο Reputation Unique και τον κ. Κυριάκο Σουλιώτη, Αναπληρωτή Καθηγητή Πολιτικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και διευθυντή του ΙΠΥ.

Όπως έδειξε η συγκεκριμένη έρευνα, πολύ σημαντική θεωρείται η καινοτομία για υψηλό επίπεδο υγείας των πολιτών (89%) και για την αντιμετώπιση των σοβαρών ασθενειών (93%). Σύμφωνα πάντα με την έρευνα, πριν το 2012 η έννοια της ΕΚΕ ήταν λίγο ομιχλώδης και οι αναφορές σε δράσεις ήταν γενικόλογες (δωρεές). Η πεποίθηση για τη μη τήρηση του κώδικα κατά τη συμμετοχή των ιατρών στα συνέδρια είναι διαχρονικά η μεγαλύτερη, αλλά αποβαίνει συνεχώς μειούμενη. Το αντίστοιχο εύρημα παρατηρείται και αναφορικά με την ιατρική ενημέρωση με έξαρση το 2016.

Ένα σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι χωρίς καινοτομία δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρές ασθένειες, με το 83% των ερωτηθέντων να συμφωνεί με αυτό και το 15% να διαφωνεί. Επίσης, το 2014 η συντριπτική πλειοψηφία προέβλεπε μεγαλύτερα (έως θεαματικά) μερίδια γενοσήμων τα επόμενα δύο χρόνια. Η εκτίμηση έγινε αρκετά πιο συντηρητική στις επόμενες προβλέψεις.

Μολονότι την περίοδο 2010 - 2014, επικρατούσε αισιοδοξία και βίοι "παράλληλοι" μεταξύ των πολυεθνικών και της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας την περίοδο 2016 - 2018 η εκτίμηση ήταν δυσοίωνη (παρά ευοίωνη) για την Ελληνική Φ/Β και καταγράφεται πλέον σημαντική διαφορά με τις Πολυεθνικές.

Οσον αφορά στη στάση της φαρμακοβιομηχανία απέναντι στην Πολιτεία υπήρξε σύμφωνα με τα ευρήματα κυρίως αμυντική το 2012 (48/41%) όπως και το 2016 (39/41%). Σαφώς πιο "επιθετική" κρίνεται η στάση το 2014. Γενικώς η πολυεθνική φ/β κρίνεται περισσότερο "επιθετική", ενώ η ελληνική περισσότερο "αμυντική".

Από την άλλη πλευρά, η στάση της Πολιτείας απέναντι στη φαρμακοβιομηχανία και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν ήταν ότι την περίοδο 2012-2018 υπήρξε σταθερά "επιθετική", έναντι των πολυεθνικών και λιγότερο επιθετική απέναντι στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία με διάθεση στήριξής της.

Η 2η έρευνα, "η φήμη του κλάδου της φαρμακοβιομηχανίας στο ευρύ κοινό" παρουσιάστηκε στην ίδια ημερίδα από την Ιδρύτρια, και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Focus Bari, Ξένια Κούρτογλου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που διεξήχθη στις αρχές Νοεμβρίου, η εικόνα του κοινού για τη φαρμακοβιομηχανία στην κλίμακα 1-10, ήταν 5,9. Ειδικότερα η εικόνα του κοινού για τις ελληνικές εταιρείες είναι 6,2 στα 10 και για τις πολυεθνικές 5,3 στα 10.
Η έρευνα αυτή έγινε σε δείγμα 834 ατόμων πανελλαδικά.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 53% τηρεί θετική στάση απέναντι στη χρήση φαρμάκων (35% το 2004), ωστόσο το 83% πιστεύει ότι ο κόσμος χρησιμοποιεί τα φάρμακα περισσότερο από όσο πρέπει (87% το 2004). Σχετικά με την πορεία των τιμών το 19% θεωρεί ότι ευθύνεται η φαρμακοβιομηχανία, το 9% το κράτος, ενώ το 71% εξίσου και οι δύο. Πάντως το 87% θεωρούν τις τιμές υψηλές.

Ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι ότι το 89% πιστεύει ότι ο ρόλος των φαρμάκων είναι πολύ σημαντικός καθώς μειώνει τον χρόνο θεραπείας και συμβάλλουν σε παλαιότερα ανίατες ασθένειες, ενώ το 90% θεωρούν ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων.