Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021
Γυναίκα, 60 χρονών, 65 κιλά, 155 ύψος

Ιστορικό

CA ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΟ 2005 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΛΗΡΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ερώτηση

Στην ετήσια αξονική θώρακα βρέθηκε το εξής εύρημα: Από τον έλεγχο του πνευμονικού παρεγχύματος αναγνωρίζεται στον άνω λοβό όζος 10χιλ.με επαφή με τον υπεζωκότα. Είναι ανησυχητικο΄;