Τετάρτη, 03 Φεβρουαρίου 2021
Άνδρας, 42 χρονών, 70 κιλά, 158 ύψος

Ιστορικό

Ερώτηση

Γιατρέ καλησπέρα σήμερα πήρα την ακτινογραφία θώρακος Η οποία λέει : Καρδιαγγειακος σχηματισμός φυσιολογικής μορφολογίας. Από το πνευμονικό παρεγχυμα δεν αναγνωρίζεται σαφής διάχυτη η εστιακή βλάβη. Οζομορφη αλλοιωση απεικονίζεται σε βασικό επίπεδο του δεξιού πνεύμονος/ επιπροβολλη αλλοίωσης εκτός του πνευμονικου παρευγχυματος η αγγείο σε κάθετη προβολή ,- επί κλινικών ενδείξεων παραιτερω διερεύνηση. Φυσιολογικη η μορφολογία των πλευροδιαφραγματικων αγγείων.