Σάββατο, 06 Οκτωβρίου 2012, 13:26
Γυναίκα, 50 χρονών, 95 κιλά, 171 ύψος

Ιστορικό

Μπορεί να βελτιωθεί η απόδοση στο sex με το βελονισμό ? Ευχαριστώ

Ερώτηση

Επίσης μπορεί να γίνει επιμήκηνση όπως με το χρέος