Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2021, 02:27
Γυναίκα, 39 χρονών, 60 κιλά, 172 ύψος

Ιστορικό

Ελεύθερο

Ερώτηση

Ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την διάκριση μακρά οστά και αεροφορα οστά. Το μετωπιαίο οστο σε ποια κατηγορία ανήκει και γιατί. Μπορεί να ανήκει και στις 2 κατηγορίες;