Η ανδρική υπογονιμότητα είναι η αδυναμία ενός άνδρα να αποκτήσει φυσικούς απογόνους. Η αδυναμία ενός άνδρα να αποκτήσει ‘συνέχεια’. Όλο και πιο πολύ, όλο και πιο συχνά και στη χώρα μας νέοι ή λιγότερο νέοι άνδρες βρίσκονται αντιμέτωποι με την αδιανόητη διάγνωση της υπογονιμότητας.

Αδιανόητη για τους ίδιους, αδιανόητη για την κοινωνία, αδιανόητη για την σύντροφό τους, αδιανόητη για την οικογένειά τους.

Αδιανόητη, γιατί σε χώρες όπως η δική μας, η συνέχεια της οικογενειακής παράδοσης και του ονόματος είναι στενά συνυφασμένη με την απόκτηση παιδιού και μάλιστα αγοριού.

Αδιανόητη, γιατί κοινωνικά και βιολογικά η γυναίκα επιλέγει τον σύντροφο της ζωής της με κριτήριο την ικανότητά του να της προσφέρει υγιείς και δυνατούς απογόνους. Και αυτό είναι φυσικό χαρακτηριστικό του είδους μας, αν μη τι άλλο.