Σήμερα έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά αντιμετώπισης κονδυλωμάτων σε μία μόνο επίσκεψη, όπως μας εξηγεί η δερματολόγος - αφροδισιολόγος Αμαλία Τσιατούρα.

Αυτό επιτυγχάνεται με laser CO2 σε συνδυασμό σε κάποιες περιπτώσεις με χειρουργική αντιμετώπιση κονδυλωμάτων όπου αυτό απαιτηθεί.