Το βρογχικό άσθμα είναι μία χρόνια νόσος του Αναπνευστικού που απασχολεί ένα μεγάλο ηλικιακά εύρος του πληθυσμού. Υπολογίζεται ότι 7-10% των ανθρώπων πάσχουν από άσθμα, αλλά το ποσοστό διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών.

Είναι συχνότερο στις Δυτικές χώρες, αλλά φαίνεται ότι και άλλοι παράγοντες, γενετικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παίζουν ρόλο.

Σύμφωνα με την πρόσφατη επιδημιολογική έρευνα της ομάδας βρογχικού άσθματος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας, στην οποία συμμετείχαν 2.632 άτομα, 8,6% του γενικού πληθυσμού στην Ελλάδα έχει άσθμα 18% των ενηλίκων και 6% των παιδιών και των εφήβων.