Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια αποτελεί σοβαρή αιτία νοσηρότητας και θνητότητας και στην Ελλάδα, καθώς η επίπτωσή της φτάνει στο 8.4 τοις εκατό στο γενικό πληθυσμό (11.6 τοις εκατό στους άντρες και 4.8 τοις εκατό στις γυναίκες).

Η εκστρατεία "Αναπνέω" αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία της Novartis Hellas που πραγματοποιείται με την επιστημονική υποστήριξη της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.