Σποτ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας για την Παγκόσμια Ημέρα ΣΚΠ ’14