Ο Ανδρέας Κατσάμπας, Δερματολόγος- Αφροδισιολόγος, Διευθυντής Δερματολογικού Τμήματος ΥΓΕΙΑ, μας ενημερώνει για τις σημαντικότερες μορφές του καρκίνου του δέρματος δηλαδή, το βασικοκυτταρικό και το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα όπως επίσης και το κακοήθες μελάνωμα.

Αναφέρονται οι τρόποι πρόληψης, η αιτιολογία, και οι τρόποι διάγνωσης των όγκων αυτών όπως επίσης και η σχέση του ήλιου με τους παραπάνω καρκίνους.