Ορισμένα χημικά μπορούν να ερεθίσουν ή να προκαλέσουν βλάβη στο δέρμα ή να απορροφηθούν από αυτό, προκαλώντας εκτεταμένες ή κάποτε μοιραίες βλάβες μέσα στο σώμα.

Αντιμετώπιση

  • Να αναγνωρίσετε και να αφαιρέσετε τη χημική ουσία για να προλάβετε περαιτέρω βλάβες.
  • Να κανονίσετε την μεταφορά του πάσχοντα στο νοσοκομείο.
  • Ξεπλύνετε με άφθονο νερό περισσότερη ώρα από όση στην περίπτωση των Θερμών εγκαυμάτων.
  • Ορισμένα χημικά χρειάζονται 20 λεπτά ξεπλύματος.
  • Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν διαποτιστεί από τη χημική ουσία ενώ συνεχίζετε να ξεπλένετε το τραύμα.
  • Προσέξτε μη μολυνθείτε και εσείς.
  • Φοράτε προστατευτικά γάντια, αν είναι διαθέσιμα.
  • Πηγαίνετε ή στείλτε τον πάσχοντα στο νοσοκομείο, ελέγχοντας συνεχώς την αναπνοή και την τραχεία του.