Εξελίξεις στην Ελλάδα

Τον Ιανουάριο 2007, ο Υπ. Υγείας Δ. Αβραμόπουλος συστήνει Ειδική Επιστημονική Γνωμοδοτική Επιτροπή υπό την Προεδρία του Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών και Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική κατά του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας κ. Ε. Διακομανώλη. Ένα μήνα αγότερα παραδόθηκε το πόρισμα της Επιστημονικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής στον Υπουργό Υγείας. Μετά το σχετικό πόρισμα, ο κ. Αβραμόπουλος δεσμεύτηκε να παραπεμφθεί το θέμα του εμβολιασμού κατά του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας στην αρμόδια Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών προκειμένου να ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών ώστε να λυθεί αυτομάτως και το ζήτημα της κάλυψής του από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ο κ. Αβραμόπουλος ανακοίνωσε πως η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα εφαρμόσει τον προληπτικό εμβολιασμό των γυναικών για την καταπολέμηση του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας.

Τον Ιούλιο του 2007 συνήλθε η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και αποφάσισε να επανεξετάσει το ζήτημα τον Οκτώβριο του 2007.

Τον επόμενο μήνα ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι τα εμβόλια κατά του καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας θα ενταχθούν στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού.

Παράλληλα, η Ελληνική Μαιευτική Γυναικολογική Εταιρία σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Κολποσκόπησης και Παθολογίας του Τραχήλου, την Ελληνική Εταιρία Γυναικολογικής Ογκολογίας και την Ελληνική Εταιρία για την Πρόληψη και Θεραπεία του Ιού των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (HPV) εξέδωσε τον Ιούνιο του 2007 ‘Oδηγίες για τη χρήση του HPV εμβολίου’.

Σύμφωνα με τις οδηγίες:

 • Προτείνεται η ένταξη του εμβολιασμού των κοριτσιών ηλικίας 12-13 ετών στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού.
 • Οι γυναίκες ηλικίας 15 – 26 μπορούν να εμβολιαστούν είτε γιατί δεν έχουν αρχίσει τη σεξουαλική τους δραστηριότητα είτε δεν είναι απαραίτητο να έχουν μολυνθεί από τον ιό HPV ή ακόμα και αν έχουν μολυνθεί, είναι σπάνιο να έχουν μολυνθεί από όλους τους τύπους του HPV από τους οποίους προστατεύει το εμβόλιο.

Τον Ιανουάριο 2008, ο Υπουργός Υγείας, κ. Αβραμόπουλος, ανακοίνωσε ότι το εμβόλιο κατά του καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Στις 4 Φεβρουαρίου 2008, η Υπουργός Απασχόλησης κα.

Φάνη Πάλλη Πετραλιά ανακοίνωσε ότι το εμβόλιο κατά του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας θα χορηγείται δωρεάν με εγκύκλιο που εστάλη στα ταμεία ‘ώστε να χορηγείται δωρεάν σε κορίτσια 12 έως 15 και σε νεαρές γυναίκες ηλικίας από 15 έως 26 από την στιγμή που δεν έχουν εμβολιαστεί στην συνιστώμενη ηλικία.’

Μέχρι σήμερα, το εμβόλιο δεν καλύπτεται από τα μεγαλύτερα ασφαλιστικά ταμεία όπως το ΙΚΑ και ο ΟΑΕΕ – ΤΕΒΕ.

Πράγμα που σημαίνει ότι το 65 % των ασφαλισμένων κοριτσιών, δηλαδή περίπου μισό εκατομμύριο κορίτσια 12 έως 26 ετών δεν έχουν ακόμα τη δυνατότητα να προστατευτούν από το Καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας.

Η αποζημίωση του εμβολίου υλοποιείται σταδιακά από τους υπόλοιπους ασφαλιστικούς αλλά με απόκλιση από την Υπουργική εγκύκλιο του Υπουργείου Απασχόλησης. Μερικά ταμεία αποφάσισαν να χορηγήσουν δωρεάν τα εμβόλια HPV μόνο για τα κορίτσια ηλικίας 12-15, ενώ για τα κορίτσια 16-26 όπως το ταμείο των δημοσιογράφων, θα υπάρχει συμμετοχή 25% από τον ασφαλισμένο.

Τα ακόλουθα ταμεία έχουν προχωρήσει στην αποζημίωση μέχρι σήμερα.
ΟΠΑΔ – Εγκύκλιο στις 14/02/08 απόφαση ΔΣ για χορήγηση εμβολίου χωρίς συμμετοχή για όλες τις ηλικίες 12-26. Για τα άνω των 18 απαιτείται επιπλέον γνωμάτευση του γυναικολόγου που θα αναφέρει ότι δεν έχει προσβληθεί από όλα τα στελέχη.

 • ΟΓΑ
 • ΔΕΗ
 • ΕΥΔΑΠ
 • ΤΑΠ-ΟΤΕ (ΕΛΤΑ, ΟΣΕ)
 • ΤΑΞΥ
 • ΤΣΜΕΔΕ
 • ΝΑΤ
 • ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ – ηλικίες 12-15 με 0 συμμετοχή και 16-26 με 25% συμμετοχή και με γνωμάτευση του ιατρού -γυναικολόγου

Εκκρεμεί απόφαση για τα παρακάτω

 • ΙΚΑ
 • ΤΕΒΕ
 • ΤΣΑΥ (Ταμείο Συντάξεως & Αυτασφάλισης Υγειονομικών) – δεν έχει αποφασίσει ηλικίες και ποσοστό συμμετοχής
 • Ταμείο Τραπέζης Ελλάδος - δεν έχει αποφασίσει ηλικίες και ποσοστό συμμετοχής
 • ΤΥΠΕΤ (Ταμείο Υγειονομικής Περίθαλψης Εθνικής Τραπέζης) - δεν έχει αποφασίσει ηλικίες και ποσοστό συμμετοχής.