Είναι ΗΚΓραφική μελέτη της αιμάτωσης της καρδιάς σε συνθήκες κόπωσης. (όπου υπάρχει αύξηση των απαιτήσεων της σε οξυγόνο)

Σκοπό έχει τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου καθώς και την παρακολούθηση των ασθενών μετά από έμφραγμα, By pass ή PTCA.

Άλλες ενδείξεις της δοκιμασία κόπωσης είναι η αρτηριακή υπέρταση και διάφορες αρρυθμίες.

Προετοιμασία: Προσυνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό όσον αφορά την διακοπή ή όχι της φαρμακευτικής αγωγής.