Οι άργιλοι είναι ένυδρα φυλοπυριτικά άλατα. Από αυτούς άλλοι απορροφούν νερό (π.χ. καολίνης) και σχηματίζουν πλαστική μάζα και άλλοι απορροφούν λιπαρές ουσίες π.χ. η καλούμενη σμηκτρίς γη (Fuller's Earth).

Υπό τον όρο σμηκτρίς γη υπάγονται ο ασβεστούχος μοντμοριλλονίτης και ο νατριούχος μοντμοριλλονίτης (μπετονίτης).

Ο ασβεστούχος μοντμοριλλονίτης χρησίμευε για γνάφεμα, δηλαδή για τη μετακίνηση του λίπους από το μαλλί και προκαλούσε την κλασική Fuller's Earth πνευμονοκονίωση. Θα ασχοληθούμε με τον μπετονίτη και τον καολίνη, καθόσον αποτελούν σημαντικά ορυκτά για τη χώρα μας.