Φοράτε γυαλιά ή φακούς επαφής; Είστε εξαρτημένοι από αυτά και δεν θέλετε να τα φοράτε πια; Σκεφτήκατε ποτέ την ζωή σας χωρίς τα γυαλιά σας; Τώρα μπορείτε!!

Η αλματώδης εξέλιξη στην βιοατρική τεχνολογία, στα laser και στην οφθαλμολογία μας επιτρέπει σήμερα να διορθώσουμε κοινές διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού όπως η μυωπία, η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός και να απεξαρτηθούμε από τα γυαλιά και τους φακούς επαφής μας.

Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Η επέμβαση γίνεται γρήγορα, ανώδυνα και ο ασθενής φεύγει από το χειρουργείο μετά από λίγο χωρίς επιδέσμους.

Ποιες είναι οι διαθλαστικές ανωμαλίες;
Διαθλαστικές ανωμαλίες ή αμετρωπίες είναι η μυωπία, η υπερμετρωπία, ο αστιγματισμός και η πρεσβυωπία.

Η μυωπία εμφανίζεται είτε επειδή η πρόσθια επιφάνεια του ματιού (ο κερατοειδής) είναι πολύ κυρτή, είτε επειδή το μάτι είναι μεγάλο σε μέγεθος είτε και τα δύο. Το είδωλο σχηματίζεται μπροστά από τον αμφιβληστροειδή (βυθό) του ματιού.

Η όραση είναι θαμπή για μακριά.

Στην υπερμετρωπία το μάτι συνήθως είναι πιο μικρό. Το είδωλο σχηματίζεται πίσω από τον αμφιβληστροειδή (βυθό) του ματιού. Η όραση είναι θαμπή για μακριά και για κοντά.

Κατά τον αστιγματισμό, η κυρτότητα του κερατοειδούς δεν είναι ομαλή με συνέπεια το είδωλο να εμφανίζεται θολό.

Η πρεσβυωπία θεωρείται μια φυσιολογική διαδικασία του ματιού, η οποία εμφανίζεται μετά τα 40 χρόνια και οφείλεται στην βαθμιαία εξάλειψη της προσαρμογής για κοντά. Συνέπεια, η όραση για κοντά να μην είναι πολύ καλή και να χρειάζονται διορθωτικά γυαλιά.

Πώς αντιμετωπίζονται;
Ο κλασσικός τρόπος αντιμετώπισης των διαθλαστικών ανωμαλιών είναι τα γυαλιά και οι φακοί επαφής. Για διάφορους λόγους, πολλοί άνθρωποι, δεν θέλουν να τα φορούν είτε γιατί κουράστηκαν μετά την χρόνια χρήση τους είτε για αισθητικούς ή επαγγελματικούς λόγους είτε επειδή δεν μπορούν να ανεχτούν τους φακούς επαφής (δυσανεξία, αλλεργία, γιγαντοθηλαία επιπεφυκίτιδα).

Για τα άτομα αυτά υπάρχει η ένδειξη για την επέμβαση διαθλαστικής χειρουργικής.

H διαθλαστική χειρουργική περιλαμβάνει όλες εκείνες τις τεχνικές που μας επιτρέπουν να διορθώσουμε κάποια αμετρωπία είτε μεταβάλλοντας την κυρτότητα του κερατοειδούς είτε τοποθετώντας ειδικούς φακούς μέσα στο μάτι. Γίνεται από οφθαλμιάτρους που έχουν ειδικευτεί στον τομέα αυτό.

Αντιστοιχεί με την πλαστική και αισθητική χειρουργική από την στιγμή που μεταβάλλουμε τον κερατοειδή μας και πολλές φορές γίνεται για αισθητικούς λόγους.

Τα laser κατέχουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της οφθαλμολογίας και της διαθλαστικής χειρουργικής. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των αμετρωπιών μπορεί να διορθωθεί με το excimer laser. Η εμπειρία δεν είναι καινούρια στην οφθαλμολογία.

Έχουμε πια μια πείρα κοντά στα 15 χρόνια ενώ η εξέλιξη της τεχνολογίας των laser μας επιτρέπει τώρα πια να έχουμε πολύ καλύτερα λειτουργικά και προβλέψιμα αποτελέσματα.