Ανακαλύπτεται συχνά τυχαία από υπερηχογράφημα, που γίνεται για άλλο λόγο. Δεν υπάρχουν συνήθεις προδιαθεσικοί παράγοντες και είναι ύπουλος. Υπολογίζεται οτι αποτελούν το 3% όλων των κακοήθων όγκων και το 85% των νεφρικών όγκων, ενώ εμφανίζονται συχνότερα στους άνδρες από ότι στις γυναίκες (αναλογία 3:1) και κυρίως στις ηλικίες των 50 έως 60 χρόνων.

Συμπτώματα

Δεν υπάρχουν στα αρχικά στάδια, όταν διαπιστώνεται είναι συνήθως αργά. Όμως, στη σημερινή εποχή της ευρείας εφαρμογής των υπερήχων και της αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας, για λόγους διερεύνησης άλλων παθήσεων ή προληπτικού ελέγχου, οι περισσότεροι όγκοι των νεφρών αποκαλύπτονται συνήθως τυχαία.Η πρότασή μας

Μία φορά το χρόνο και σε ηλικία άνω των 50 να γίνεται υπερηχοτομογραγικός έλεγχος.

Η Θεραπεία

Είναι χειρουργική και ονομάζεται ριζική νεφρεκτομή, που περιλαμβάνει την αφαίρεση του νεφρού, με το περινεφρικό λίπος και το σύστοιχο επινεφρίδιο.