Ο αυτισμός είναι αναπτυξιακή διαταραχή της παιδικής ηλικίας, που δεν θεραπεύεται. Τα παιδιά με αυτισμό έχουν προβλήματα με την κοινωνική συναναστροφή, την επικοινωνία και μπορεί να εμφανίζουν επαναληπτικές συμπεριφορές.

Συνήθη συμπτώματα αυτισμού, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Νευρολογικών διαταραχών και Εγκεφαλικού, των ΗΠΑ, είναι τα ακόλουθα:

  • Εμφανής απόσυρση, απουσία ανταπόκρισης ή αδιαφορία σε άλλους ή σε κοινωνικές περιστάσεις
  • Μη ανταπόκριση στο άκουσμα του ονόματός τους
  • Απουσία οπτικής επαφής με τους άλλους
  • Δυσκολία στην επικοινωνία με άλλους
  • Επαναληπτικές συμπεριφορές ή κινήσεις, όπως να κουνιούνται ή να στριφογυρίζουν
  • Απουσία ενδιαφέροντος ή αποστροφή στη φυσική επαφή
  • Καθυστερημένος λόγος και φωνητικής ανάπτυξης
  • Να μην ξέρουν πώς να παίξουν με τα άλλα παιδιά

Πηγές: Εθνικό Ινστιτούτο Νευρολογικών διαταραχών και Εγκεφαλικού, των ΗΠΑ.