Όλοι μιλούν με προφορά. Η προφορά είναι ο μοναδικός τρόπος που η ομιλία προφέρεται από μια ομάδα ανθρώπων που μιλούν την ίδια γλώσσα, δεν είναι μία ανωμαλία του λόγου ή της γλώσσας. Η προφορά ενός ανθρώπου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όμως οι προφορές ομαδοποιούνται συνήθως ως :

 • Τοπολαλιά-τοπικιστική προφορά- π.χ., άτομα από την Κρήτη μιλούν διαφορετικά από αυτά της Θεσσαλονίκης.
 • Ξένη προφορά- π. χ., κάποιος που μεγάλωσε μιλώντας Ελληνικά θα ακούγεται διαφορετικά από κάποιον που μεγάλωσε μιλώντας Αγγλικά, ή Γαλλικά κ.λ.π. και έμαθε Ελληνικά ως ενήλικας.

Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ιδιαίτερη περηφάνια για την προφορά τους. Όμως μερικοί ίσως συναντούν δυσκολίες στην επικοινωνία εξ’ αιτίας της προφοράς τους, όπως:

 • Να μη γίνονται κατανοητοί από τους άλλους.
 • Περιορισμένη κοινωνική συναναστροφή με αυτούς που ίσως δεν τους κατανοούν.
 • Απογοήτευση από το ότι πρέπει να επαναλαμβάνουν τι έχουν πει. ‘Τι είπες;’ ‘Πες το πάλι’
 • Οι άνθρωποι να εστιάζονται (προσέχουν) πιο πολύ στην προφορά τους παρά στο τι αυτοί προσπαθούν να τους πουν.

Αυτού του τύπου τα προβλήματα επικοινωνίας ίσως έχουν αρνητικά αποτελέσματα στην απόδοση της εργασίας, στην εκπαιδευτική πρόοδο και στις καθημερινές δραστηριότητες όπως και στην αυτοεκτίμηση.

Η προφορά μπορεί να αλλάξει με πολύ σκληρή δουλειά και πρακτική και με τη βοήθεια ενός πιστοποιημένου -αναγνωρισμένου Παθολόγου Λόγου & Ομιλίας.

Ο Παθολόγος Λόγου & Ομιλίας μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες σε άτομα που επιθυμούν να τροποποιήσουν ή να μειώσουν την προφορά τους που συνήθως είναι:

 • Μη γεννημένα στην Ελλάδα άτομα που ζουν εδώ.
 • Άτομα που επιθυμούν να μειώσουν την τοπολαλιά.
 • Επαγγελματίες που επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες της επικοινωνίας.
 • Ηθοποιοί που πρέπει να μάθουν μια νέα προφορά για ένα ρόλο ή μία θεατρική παράσταση.

Αυτά τα άτομα θα πρέπει να έχουν μία λεπτομερειακή αξιολόγηση της ατομικής δομής της ομιλίας. Ο Παθολόγος Λόγου & Ομιλίας θα αξιολογήσει:

 • Προφορά των ήχων (φωνήεντα και σύμφωνα)
 • Την ένταση, τον τόνο και τον ρυθμό της ομιλίας

και θα σχεδιάσει ένα σύνολο στόχων βασισμένο στις ατομικές ανάγκες ώστε να αλλάξει η προφορά και να βελτιωθεί η συνολική επικοινωνιακή δυνατότητα μετά από ένα αριθμό συνεδριών ατομικών ή σε μικρές ομάδες.