Πλαστική μύτης είναι η χειρουργική επέμβαση που σκοπό έχει να διορθώσει αισθητικά και λειτουργικά προβλήματα κάθε άσχημης μύτης. Τέτοιες μύτες είναι, μύτη με ύβο ή ακόμη με διπλό ύβο, στραβή, μακριά, εφιππιοειδής (σαμαροειδής, σελωτή), αγκιστροειδής, κοντή, πλατιά, με πολύ μεγάλα ή πολύ στενά ρουθούνια κλπ.


Πλαστική μύτης πριν και μετά

Επίσης, να διορθώσει τις άσχημες και λειτουργικά προβληματικές μύτες, των οποίων η κακή εμφάνιση, καθώς και η πλημμελής λειτουργία της αναπνοής οφείλονται είτε σε παλαιότερο τραυματισμό της μύτης είτε σε σκολίωση του ρινικού διαφράγματος ή σε ρινοπλαστική, η οποία έγινε στο παρελθόν και είχε ανεπαρκές, κακό ή ακόμη και καταστροφικό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.
Aλλαγές λίγων χιλιοστών στο μήκος, ύψος, πλάτος και την προβολή της μύτης, μπορούν να αλλάξουν τη μορφή της και συγχρόνως ολόκληρη την έκφραση και το στυλ του προσώπου. Όπως επισημαίνει ο Dr. med. Βασίλης Παυλιδέλης η διόρθωση επιτυγχάνεται από εξειδικευμένο στη ρινοπλαστική, πλαστικό χειρουργό.Πλαστική μύτης πριν και μετά

Ο εξειδικευμένος στην πλαστική χειρουργική της μύτης είναι εκείνος, ο οποίος μπορεί να εντοπίσει, να διαγνώσει και να διορθώσει τόσο τα αισθητικά όσο και τα λειτουργικά προβλήματα της μύτης, με μία και μοναδική, σωστή και ολοκληρωμένη χειρουργική επέμβαση. Έτσι, επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμα το καλύτερο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα, χωρίς επιπλοκές και προβλήματα στην αναπνοή και την όσφρηση μετά από την επέμβαση.

Ο κ. Παυλιδέλης, με βάση την τριακονταπενταετή εμπειρία του από 7.000 ρινοπλαστικές, τις οποίες έχει πραγματοποιήσει με επιτυχία, διατυπώνει τις δέκα βασικές αρχές πραγματοποίησης πλαστικής της μύτης (ρινοπλαστική):

Δέκα βασικές αρχές πραγματοποίησης επιτυχημένης πλαστικής στη μύτη

  1. Η επιτυχημένη πλαστική μύτης απαιτεί σωστά χειρουργημένο ρινικό διάφραγμα.
  2. Ο ύβος αφαιρείται πάντα ’’en bloque’’. Γενικότερα, αφαιρούνται μικρά τμήματα.
  3. Χρησιμοποιούνται μόνο αυτομοσχεύματα. Συνιστάται να αποφεύγονται τα ξένα υλικά.
  4. Χρησιμοποιούνται λεπτοί οστεοτόμοι.
  5. Πραγματοποιείται με συνδυασμό γενικής νάρκωσης και τοπικής αναισθησίας, όπου ενίεται διάλυμα ξυλοκαίνης-αδρεναλίνης 2% για καθαρό χειρουργικό πεδίο.
  6. Τοποθετείται ελάχιστος, μη πιεστικός, πωματισμός για μια έως δυο ημέρες.
  7. Η ανοικτή ρινοπλαστική (πλαστική μύτης) κερδίζει συνεχώς έδαφος, επειδή εξασφαλίζει ευκολότερη προσπέλαση.
  8. Προσαρμόζεται το πηγούνι στη νέα μύτη, για αρμονικό προφίλ, εφόσον αυτό απαιτείται.
  9. Λαμβάνεται υπόψη η ελαστικότητα του δέρματος.
  10. Η μέθοδος προστασίας με γύψο αποδεικνύεται διαχρονική.

Τις παραπάνω δέκα βασικές αρχές πραγματοποίησης πλαστικής μύτης (ρινοπλαστική), χρησιμοποιεί ο Dr. med. Bασίλης Παυλιδέλης σαν πυρήνα της ομιλίας του, στα ιατρικά συνέδρια.

Να σημειωθεί ότι ο Dr. med. Βασίλης Παυλιδέλης είναι Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Bochum Γερμανίας, ιδρυτής και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Πλαστικής Χειρουργικής Προσώπου «Josef Society» και Μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής Προσώπου.