Τι είναι η φωνή;

Η φωνή είναι ο ήχος που παράγεται από τον λάρυγγα και χαρακτηρίζεται από το ύψος (τόνο), την ένταση και τη χροιά ή την ποιότητά του.

Πού βρίσκεται ο λάρυγγας;

Ο λάρυγγας βρίσκεται στο λαιμό. Το ‘μήλο του Αδάμ’, το οποίο φαίνεται πιο πολύ στους άνδρες, σχηματίζει το μπροστινό μέρος του λάρυγγα. Οι φωνητικές χορδές βρίσκονται πίσω από το ‘μήλο του Αδάμ’.

Πώς παράγεται η φωνή;

Όταν εκπνέουμε, ο αέρας περνά από τους πνεύμονες διαμέσου του λάρυγγα. Γενικά δεν παράγεται ήχος από αυτή την απλή πράξη αναπνοής. Όταν κλείνουν οι φωνητικές χορδές σαν βαλβίδα, ο αέρας περνά απαλά μέσα τους, προκαλώντας δονήσεις στις χορδές και έτσι παράγεται η φωνή.

Τι είναι η ‘φυσιολογική’ φωνή;

Μια φωνή θεωρείται φυσιολογική όταν ο τόνος, η ένταση και η ποιότητά της είναι κατάλληλα για επικοινωνία και ταιριάζουν στο ανάλογο άτομο. Μερικές φορές, η φωνή μπορεί να φαίνεται ακατάλληλη για το άτομο, ανάλογα με την ηλικία ή το φύλο, όπως για παράδειγμα μια φωνή υψηλού τόνου σε έναν άνδρα ενήλικα.

Κακή χρήση της φωνής, όπως το να μιλά κάποιος δυνατά ή να αλλάζει τη χροιά της φωνής του, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα.

Τι είναι φωνητικό πρόβλημα;

Η φωνή γίνεται προβληματική όταν ο τόνος, η ένταση ή η ποιότητά της, τραβούν την προσοχή του ακροατή και όχι αυτά που λέει. Υπάρχει επίσης πρόβλημα εάν ο ομιλητής παρουσιάζει πόνο ή ενόχληση όταν μιλάει ή τραγουδάει.

Τι προκαλεί ένα φωνητικό πρόβλημα;

Υπάρχει μια ποικιλία αιτιών που προκαλούν ένα φωνητικό πρόβλημα. Μερικά άτομα μπορεί να βραχνιάσουν προσωρινά, φωνάζοντας σε ένα π.χ. ποδοσφαιρικό αγώνα, ή κάποιος/α μπορεί να πάθει κάποιο ατύχημα-τραυματισμό, με αποτέλεσμα την παράλυση μιας φωνητικής χορδής.

Η κακή χρήση της φωνής, όπως το να μιλάμε πολύ δυνατά ή να χρησιμοποιούμε έναν τόνο ο οποίος είναι πολύ υψηλός ή πολύ χαμηλός, καθώς επίσης και η κατάχρηση της φωνής μπορεί να οδηγήσουν σε ένα φωνητικό πρόβλημα. Το ίδιο μπορεί να προκληθεί από ακατάλληλη αναπνοή.

Η κατάχρηση στο κάπνισμα μπορεί να αλλοιώσει επίσης τη φωνή.

Ποιες είναι οι πιο συχνές καταστάσεις που συνδέονται με τα προβλήματα της φωνής;

Το πρήξιμο των χορδών μετά από κακή χρήση τους είναι γνωστό ως οίδημα. Από κακή χρήση της φωνής προκαλούνται οζίδια, πολύποδες, κάλοι, ή έλκη εξ επαφής στις φωνητικές χορδές.

Είναι δυνατόν τα προβλήματα της φωνής, που προκαλούνται από την κακή χρήση της, να προκαλέσουν καρκίνο;
Αν και το κάπνισμα σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του λάρυγγα, χωρίς να έχει αναγνωριστεί σαν αιτία, η κακή χρήση της φωνής είναι πιθανότερο να προκαλέσει οζίδια, πολύποδες, ή έλκη εξ επαφής στις φωνητικές χορδές.


Ποια είναι τα πρώιμα σημάδια φωνητικού προβλήματος τα οποία απαιτούν τη βοήθεια του ειδικού;

Εάν έχετε βραχνάδα, αλλαγή της φωνής ή δυσφορία η οποία διαρκεί περισσότερο από δύο εβδομάδες, θα πρέπει να εξεταστείτε από έναν Ωτορινολαρυγγολόγο. Από την εξέταση αυτή θα κριθεί αν το πρόβλημά σας απαιτεί τη βοήθεια κάποιου ειδικού, του Παθολόγου Λόγου και Ομιλίας.

Πώς μπορούν να βοηθηθούν τα προβλήματα της φωνής;

Πολλά από τα προβλήματα της φωνής βελτιώνονται κατά πολύ με τη βοήθεια του Παθολόγου Λόγου και Ομιλίας. Μερικά προβλήματα μπορεί να βελτιωθούν από έναν συνδυασμό φαρμακευτικής ή χειρουργικής επέμβασης και της ειδικής βοήθειας του Παθολόγου Λόγου και Ομιλίας.

Όταν η κακή χρήση της φωνής έχει προκαλέσει μια κατάσταση η οποία απαιτεί χειρουργική επέμβαση, η βοήθεια του Παθολόγου Λόγου και Ομιλίας θα είναι αναγκαία ώστε να αποφευχθεί η επανεμφάνιση του προβλήματος. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στον καρκίνο του λάρυγγα, ο Λαρυγγολόγος μπορεί να προτείνει χειρουργική επέμβαση και προ-εγχειρητική φωνητική προετοιμασία από τον Παθολόγο Λόγου και Ομιλίας.

Τι είναι ο Παθολόγος Λόγου και Ομιλίας;

Ο Παθολόγος Λόγου και Ομιλίας (Speech/Language Pathologist) είναι ειδικευμένος με μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Μάστερ ή Διδακτορικού) ώστε να κάνει μια μη-ιατρική εκτίμηση της φωνητικής δυσκολίας και να καθορίσει το κατάλληλο πρόγραμμα για την καλυτέρευση της.

Ο Παθολόγος Λόγου και Ομιλίας θα πρέπει να είναι επίσημα αναγνωρισμένο και διπλωματούχο μέλος των διεθνών επιστημονικών εταιρειών (όπως π.χ. American Speech-Language-Heating Association).

Πώς μπορώ να αποφασίσω για το ποια είναι η πιο κατάλληλη βοήθεια;

Θα πρέπει να συμβουλευτείτε και τον Ωτορινολαρυγγολόγο αλλά και τον Παθολόγο Λόγου και Ομιλίας, διότι η βελτίωση της φωνής για μεγάλο χρονικό διάστημα εξαρτάται πάντα από τη σωστότερη συνεργασία της ομάδας.

Από πού μπορώ να πάρω πληροφορίες για τα προβλήματα φωνής;

www.asha.org American Speech-Language-Hearing Association (ASHA).
www.entent.org  American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery.


www.larynxlink. com International Association of Laryngectomees.
www.dysphonia.org/nsda  National Spasmodic Dysphonia Association.


www.nidcd.nih.gov/health National Institute on Deafness and Other Communication Disorders.
www.ncvs.org  The National Center for Voice and Speech (NCVS).


www.vasta.org  Voice and Speech Trainers Association.
www.voicefoundation.org  The Voice Foundation.


www.ncvs.org/ncvs/info/vocol/index.html  List of 200 most commonly prescribed medications and possible affects on voice and speech.


Απαγορεύεται η αναπαραγωγή μέρους ή ολόκληρου του εντύπου. ©


Πηγές: Προσαρμοσμένο, κατόπιν άδειας, από την Αγγλική έκδοση του American Speech-Language-Hearing Association,(www.asha.org).