Άνθρωποι που αρχίζουν να τρώνε πριν τις 8:30 το πρωί έχουν χαμηλότερο σάκχαρο και λιγότερη αντίσταση στην ινσουλίνη, που θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, αναφέρει έρευνα που παρουσιάστηκε διαδικτυακά στο συνέδριο ENDO 2021.

Η Marriam Ali, του Northwestern University στο Σικάγο, ανακάλυψε ότι άνθρωποι που άρχιζαν να τρώνε νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχαν χαμηλότερο σάκχαρο και λιγότερη αντίσταση στην ινσουλίνη άσχετα από το αν περιόριζαν την πρόσληψη τροφής σε λιγότερο από 10 ώρες την ημέρα ή αν αυτή διαμοιραζόταν σε περισσότερες από 13 ώρες καθημερινά.

Η ερευνήτρια δήλωσε ότι με την αύξηση που παρατηρείται στις  μεταβολικές διαταραχές όπως ο διαβήτης, θέλησε να επεκτείνει τις γνώσεις στις διατροφικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτής της ανησυχίας.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία 10.575 ενηλίκων οι οποίοι χωρίστηκαν σε 3 ομάδες με βάση τη συνολική διάρκεια πρόσληψης: λιγότερες από 10 ώρες, 10-13 ώρες και περισσότερες από 13. Στη συνέχεια δημιούργησαν 6 υποομάδες με βάση το πότε γινόταν η έναρξη της κατανάλωσης τροφής- πριν ή μετά τις 8:30.

Ανέλυσαν τα στοιχεία για να διαπιστώσουν αν η διάρκεια κατανάλωσης και ο χρόνος συνδέονταν με επίπεδα σακχάρου νηστείας και υπολογιζόμενη αντίσταση στην ινσουλίνη.

Τα επίπεδα σακχάρου νηστείας δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ των διαφόρων διαστημάτων κατανάλωσης των ομάδων.

Η αντίσταση στην ινσουλίνη ήταν υψηλότερη με την πιο σύντομη διάρκεια διαστήματος κατανάλωσης αλλά χαμηλότερη σε όλες τις ομάδες που ξεκινούσαν την κατανάλωση φαγητού πριν τις 8:30 το πρωί.

Η Ali δήλωσε ότι τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι ο χρόνος συνδέεται πιο συχνά με μεταβολικές μετρήσεις σε σχέση με τη διάρκεια.