Πληθαίνουν οι φήμες που θέλουν αυξημένο αριθμό εταιρειών και συγκεκριμένα 46 στον αριθμό να έχουν υποβάλλει τα διαπιστευτήριά τους στην νέα διαγωνιστική διαδικασία που ξεκίνησε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μέσω της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενδιαφέροντος έληξε χθες. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες λένε ότι οι 38 με 40 εταιρείες έχουν κατέβει με self test της κινέζικης JoysBio, ενώ απουσιάζουν τα μεγάλα ονόματα της αγοράς.

Υπενθυμίζεται ότι ο σχετικός διαγωνισμός προβλέπει την επείγουσα προμήθεια 10 εκατ. τεμαχίων ταχέων διαγνωστικών του Κορωνοϊού με τη διαδικασία του self testing (αυτοελέγχου-αυτοδιάγνωσης) με δικαίωμα προαίρεσης επιπλέον 10 εκατ. τεμαχίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του Κορωνοϊου Covid 19, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής,

Για τα 10 εκατ. τεμάχια η εκτιμώμενη αξία είναι 37,5 εκατ. ευρώ. Η συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 75 εκατ. ευρώ (37,5 εκατ. +37,5 εκατ.).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως και την 31-5-2021, ενώ όσον αφορά το χρόνο παράδοσης των διαγνωστικών προβλέπεται ότι αυτός πρέπει να είναι το αργότερο 10 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η παράδοση των διαγνωστικών τεστ θα γίνει σε σημεία που θα υποδείξουν οι ανάδοχοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη , ενώ δίνεται η δυνατότητα και της τμηματικής παράδοσης αυτών.