Θρεπτική διατροφή, τακτική άσκηση και άλλα συστατικά υγιεινού τρόπου ζωής, μπορεί ενδεχομένως να μειώσουν τις πιθανότητες μοιραίου καρκίνου στον προστάτη, σε άντρες με υψηλό γενετικό κίνδυνο, αναφέρει νέα έρευνα.

Η Anna Plym, του Harvard T. H. Chan School of Public Health, δήλωσε ότι ο επιπλέον γενετικός κίνδυνος στον μοιραίο καρκίνο του προστάτη θα μπορούσε να αντισταθμιστεί από υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής.

Γενετικοί λόγοι αποτελούν το 58% της μεταβλητότητας στον κίνδυνο καρκίνου προστάτη.

Ερευνητές εστίασαν σε 10.500 άντρες για τους οποίους είχαν γενετικά στοιχεία.

Εντόπισαν επίσης περισσότερα από 2.100 περιστατικά καρκίνου στον προστάτη σε διάστημα 18 ετών και 240 θανατηφόρα περιστατικά σε 22 χρόνια.

Οι άντρες χωρίστηκαν σε 4 ομάδες. Άντρες στην ομάδα με τον υψηλότερο γενετικό κίνδυνο είχαν 5,4 φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν καρκίνο προστάτη και 3,5 μοιραίο καρκίνο προστάτη σε σχέση με αυτούς στην ομάδα με τον χαμηλότερο γενετικό κίνδυνο.

Σε άντρες της ομάδας υψηλού κινδύνου, όσοι ακολουθούσουν  τον πιο υγιεινό τρόπο ζωής είχαν περίπου μισές πιθανότητες να εμφανίσουν μοιραίο καρκίνο του προστάτη σε σύγκριση με όσους είχαν τις λιγότερο υγιεινές συνήθειες.

Άντρες υψηλού κίνδυνο που ακολουθούσαν υγιεινό τρόπο ζωής στην έναρξη είχαν κατά τη διάρκεια της ζωής τους εμφάνιση θανατηφόρου καρκίνου στον προστάτη της τάξης του 3%.

Αυτό σε σύγκριση με 6% για άντρες υψηλού κινδύνου με το λιγότερο υγιεινό τρόπο ζωής και 3% για τους συμμετέχοντες στην έρευνα, συνολικά.

Τα ευρήματα ανακοινώθηκαν στο συνέδριο της American Association for Cancer Research.

Η ερευνήτρια δήλωσε ότι τα ευρήματα προστίθενται σε ενδείξεις ότι άντρες με υψηλό γενετικό κίνδυνο ενδεχομένως ωφελούνται από εξετάσεις εστιασμένες στον καρκίνο προστάτη.

Ο υγιεινός τρόπος ζωής δεν συνδεόταν με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης κάποιου είδους καρκίνου στον προστάτη ούτε αφορούσε άντρες με χαμηλότερο γενετικό κίνδυνο.

Μια πιθανή εξήγηση είναι, ότι γενετικές ποικιλομορφίες που συμβάλλουν σε αυξημένο γενετικό κίνδυνο, επίσης έχουν τις ισχυρότερες σχέσεις με τον τρόπο ζωής.

Η έρευνα έδειξε σχέση αλλά δεν απέδειξε ότι είναι αιτιατή.