Άνθρωποι με σοβαρή ψυχική νόσο είναι πιο πιθανό να πεθάνουν μετά από καρδιακή προσβολή σε σχέση με ανθρώπους χωρίς διάγνωση τέτοιας νόσου, αναφέρει νέα έρευνα στο BMC Medicine.

Η Kelly Fleetwood, του University of Edinburgh στη Βρετανία, εξέτασε τη σχέση μεταξύ ψυχικής νόσου και πρόγνωσης εμφράγματος. Η ανάλυση περιέλαβε ενήλικες που νοσηλεύτηκαν για έμφραγμα στη Σκωτία μεταξύ 1991 και 2014, με προηγούμενο ιστορικό σχιζοφρένειας, διπολικής διαταραχής και μείζονος κατάθλιψης. Οι ερευνητές εντόπισαν 235.310 ανθρώπους με έμφραγμα, περιλαμβανόμενων 0.4% με σχιζοφρένεια, 0.3% με διπολική διαταραχή και  2.7% με μείζονα κατάθλιψη. Υπήρχαν συσχετισμοί μεταξύ σοβαρής ψυχικής νόσου και υψηλότερης θνησιμότητας στις 30 ημέρες, ένα χρόνο και 5 χρόνια καθώς και κίνδυνος επιπλέον εμφράγματος και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Ο κίνδυνος θνησιμότητας στις 30 ημέρες ήταν αυξημένος σε ασθενείς με σχιζοφρένεια διπολική διαταραχή και μείζονα κατάθλιψη.  Ενώ ποσοστά επαναγγείωσης. ήταν  χαμηλότερα σε ασθενείς με σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή και μείζονα κατάθλιψη.

Γυναίκες με μείζονα κατάθλιψη είχαν μεγαλύτερη μείωση στην επαναγγείωση σε σχέση με άντρες με αυτή τη νόσο.