Εκπτωτη κηρύχθηκε από τον πρώτο διαγωνισμό για την προμήθεια self test η εταιρεία Swiss Med Εμπορική ΙΚΕ, καθώς δεν παρέδωσε τα προϊόντα (3 εκατομμύρια self test) στον προβλεπόμενο χρόνο, ενώ δεν έγινε και δεκτό το αίτημά της για παράταση. Κατόπιν τούτων με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που αναρτήθηκε στη Διαύγεια η εταιρεία κυρήχθηκε έκπτωτη και κατέπεσε η εγγυητική επιστολή ύψους 504.000 ευρώ.

Ποιο αναλυτικά στην απόφαση η ΓΓ Πολιτικής Προστασίας γνωστοποιεί την απόρριψη του αιτήματος παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αναδόχου επισημαίνει ότι δεν προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης παράτασης του χρόνου παράδοσης των ειδών. Κηρύσσει την εταιρεία έκπτωτη και αποφασίζει την κατάπτωση υπέρ του Δημοσίου της εγγύησης η οποία εξεδόθη από την Alpha Bank ύψους 504.000 ευρώ.

Πηγές: Euro2day