Αυστηρή τήρηση των υγειονομικών κανόνων (και) ενόψει Πάσχα, ζητεί από τους υπεύθυνους των καταστημάτων το υπουργείο Υγείας.

Με εγκύκλιο που απέστειλε σήμερα ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Παναγιώτης Πρεζεράκος, καλεί τις αρμόδιες αρχές των Περιφερειών να έχουν συνεχή επαγρύπνηση.

Ζητεί, επίσης, από τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων να είναι ιδιαίτερα αυστηροί, τόσο στο ατομικό επίπεδο υγιεινής των υπαλλήλων, όσο και το επίπεδο εφαρμογής των προβλεπόμενων μέτρων στην επιχείρηση. Ειδικότερα επιβάλλεται προσοχή:

 • Στην πιστή και ορθή τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής των χειριστών τροφίμων, (πλύσιμο χερών, χρήση μάσκας, Μέσα Ατομικής Προστασίας όπου αυτά χρειάζονται, ορθή εφαρμογή γαντιών, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ).
 • Στην πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των Κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, κατά τη διάρκεια όλης της παραγωγικής αλυσίδας έως και τη διάθεσή του τελικού προϊόντος προς στον καταναλωτή. Συγκεκριμένα την παρασκευή, μεταποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά διακίνηση και διάθεση αυτού.
 • Στην πιστή τήρηση των μέτρων σχετικά με τις αποστάσεις μεταξύ των πελατών και εργαζομένων.

Ενόψει της εορταστικής περιόδου και λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο κινδύνου, ζητείται να δοθεί προτεραιότητα στην τήρηση και πιστή εφαρμογή των διαδικασιών για τον καθαρισμό και την απολύμανση. 

Ζητείται, επίσης, ενδελεχής υγειονομικός έλεγχος για την τήρηση των υγειονομικών κανονισμών:

 • Των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως υπεραγορές τροφίμων, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, κάβες, των επιχειρήσεων
  παρασκευής και προσφοράς γεύματος με διανομή κατ’οίκον ή κατανάλωσης εκτός του καταστήματος.
 • Στις υπαίθριες – λαϊκές αγορές, στα οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών.
 • Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (κομμωτήρια).
 • Των πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων προκειμένου να μην δημιουργηθούν τυχόν προβλήματα υγειονομικού χαρακτήρα από την αυξημένη ζήτηση και τυχόν ανεξέλεγκτη διακίνηση και διάθεση σφαγίων ζών και γενικότερα σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής, διάθεσης, διανομής κυρίως ευαλλοίωτων τροφίμων για την αποφυγή τροφιμογενών νοσημάτων.

Κορωνοϊός

Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο μετάδοσης του ιού SARS COV-2 κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει καλός αερισμός των χώρων.

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται και να εξασφαλίζονται τα εξής:

 • Περιορισμός του αριθμού των παρευρισκομένων σε κλειστούς χώρους και μείωση διάρκειας της παραμονής τους.
 • Φυσική απόσταση των ατόμων μεταξύ τους τουλάχιστον 1,5 - 2 μέτρα.
 • Υγιεινή των χεριών.
 • Προστατευτική μάσκα προσώπου.
 • Αναπνευστική Υγιεινή (βήχας–πτέρνισμα με κάλυψη του στόματος - μύτης με χαρτομάνδηλο ή με το χέρι στο ύψος του αγκώνα).
 • Απομάκρυνση όσων έχουν συμπτώματα υποψίας λοίμωξης covid-19 και έλεγχός τους.
 • Kαλός αερισμός με φρέσκο αέρα για όσο τον δυνατόν περισσότερο και τακτικότερα γίνεται.

Επιπρόσθετα επισημαίνεται, η αναγκαιότητα ελέγχου της εφαρμογής της ισχύουσας αντικαπνιστικής νομοθεσίας από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Δημ.Κ.

Επιπλέον Πληροφορίες