Το άλμα, από 2,1 εκατομμύρια δόσεις σε 4,3 εκατομμύρια, μείωσε κατά 87% τις εισαγωγές ασθενών με CoViD, σε ενάμιση μήνα.

Η σχέση εμβολιασμών με την εικόνα του ΕΣΥ είναι παραπάνω από σαφής, με τη θεαματική βελτίωση να ξεκινά από τις αρχές Μαΐου. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Παρατηρητηρίου CoViD και του emvolio.gov.gr που επεξεργάστηκε το Iatronet, οι δείκτες βρίσκονται από τότε σε διαρκή υποχώρηση, η οποία έχει αλλάξει πλήρως το σκηνικό στη χώρα μας.

 Ημερομη-νία Εισα-γωγές Πληρότητα ΜΕΘ Εμβολια-σθέντες Πλήρεις εμβολιασμοί
2 Μαΐου 491 84,72% 2.170.847 944.481
17 Ιουνίου 63 51,69% 4.381.177 3.045.889
Διαφορά -87% -39% +102% +222%

Κόκκινο

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, η αύξηση κατά 102% των εμβολιασθέντων (άτομα που έχουν λάβει την πρώτη ή και τις δύο δόσεις) συνοδεύτηκε από μείωση κατά 87% των εισαγωγών και κατά 39% της πληρότητας των ΜΕΘ CoViD, που είχαν φτάσει στο "κόκκινο".

Ενδεικτικό είναι πως στις 13 Απριλίου οι ημερήσιες εισαγωγές σε ολόκληρη τη χώρα είχαν φτάσει τις 562, αριθμός που είναι σχεδόν κατά δέκα φορές μεγαλύτερος από τον τρέχοντα.

Η εικόνα στα νοσοκομεία για το διάστημα από 2 Μαΐου - 17 Ιουνίου έχει αναλυτικά ως εξής:

  • Ημερήσιες εισαγωγές ασθενών με CoViD-19: Από 491, σε 63 (μείωση 87%).
  • Ημερήσια εξιτήρια ασθενών με CoViD-19: Από 430, σε 127 (μείωση 70,5%).
  • Πληρότητα απλών κλινών CoViD: Από 50,12%, σε 17% (μείωση 66,08%).
  • Πληρότητα κλινών ΜΕΘ CoViD: Από 84,72%, σε 51,69% (μείωση 39%).
 Ημερομηνία Εισαγωγές πανελλαδικά Συνολικοί εμβολιασμοί
2 Μαΐου 491 3.115.339
9 Μαΐου 383 3.647.616 
16 Μαΐου 318  4.295.541
23 Μαΐου 210  4.913.334
30 Μαΐου 151  5.498.042
6 Ιουνίου 129 6.158.375 
13 Ιουνίου 66  6.835.783
17 Ιουνίου 63  7.244.517
Διαφορά - 87% + 132,5%

Εμβολιασμοί

Το ίδιο διάστημα, οι εμβολιασμοί εξελίχθηκαν ως εξής:

  • Άτομα που εμβολιάστηκαν: Από 2.170.847, σε 4.381.177 (αύξηση 102%).
  • Πλήρως εμβολιασθέντες: Από 944.482, σε 3.045.889 (αύξηση 222%).
  • Συνολικοί εμβολιασμοί: Από 3.115.339, σε 7.244.517 (αύξηση 132,5%).

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει μία αντιστρόφως ανάλογη τάση: όσο αυξάνονται οι εμβολιασμοί, τόσο μειώνεται η πίεση στα νοσοκομεία.

Παρά τη βελτίωση, ωστόσο, οι επιστήμονες προειδοποιουν πως η κατάσταση συνεχίζει να απαιτεί πολύ αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των προληπτικών μέτρων.

Πηγές: Εθνικό Παρατηρητήριο CoViD-19, emvolio.gov.gr