Το Συνέδριο Καρδιαγγειακής Ιατρικής Cardio Athena 2021 που διοργανώνει η Α΄ Καρδιολογική Κλινική & το Ομώνυμο Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό τη Διεύθυνση του καθηγητή Κωνσταντίνου Τσιούφη, με την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 2 Ιουλίου & το Σάββατο, 3 Ιουλίου 2021. Πρόκειται για το 17ο κατά σειρά Cardio Athena και το πρώτο που διεξάγεται υπό υβριδική μορφή (ταυτόχρονη διαδικτυακή & διαδραστική αναμετάδοση) δεδομένων των πρωτόγνωρων συνθηκών της πανδημίας COVID-19.

Στο CardioAthena 2021, θα αναπτυχθούν σημαντικά επιστημονικά θέματα για το σύνολο των καρδιαγγειακών παθήσεων με διαλέξεις ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μεταξύ των ομιλητών περιλαμβάνονται οι  Καθηγητές Καρδιολογίας Dr. Stephan Achenbach (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Erlangen, Γερμανία & Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας) και Dr. Tchetche Didier (Δ/ντής του Τμήματος Δομικών Παθήσεων Καρδιάς, Κλινική Pasteur, Τουλούζη, Γαλλία).

Η ιδιαίτερη επιστημονική θεματολογία του Συνεδρίου, που παρουσίασε σήμερα ο  Πρόεδρος του Συνεδρίου, Καθηγητής, Διευθυντής της Α’ πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής Γ. Ν. Αθηνών «Ιπποκράτειο» κ. Κωνσταντίνος Τσιούφης με τους συνεργάτες του από την Α΄ Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ.κ  Καθηγητή Χαράλαμπο Βλαχόπουλο, συμπρόεδρο του Συνεδρίου, Καθηγητή Δημήτριο Τούσουλη Αντιπρύτανη Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή Κωνσταντίνο Τούτουζα, Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και  Καθηγήτρια Κωνσταντίνα Αγγέλη, καλύπτει μια σειρά από επίκαιρα και σημαντικά επιστημονικά θέματα όπως:

Οι νεότερες πρακτικές και η βοήθεια της τεχνολογίας στη διαχείριση ασθενών μεκαρδιαγγειακά προβλήματα. Η πανδημία COVID-19 δημιούργησε νέες προκλήσεις για τη διαχείριση ασθενών με συνήθεις παθήσεις όπως είναι η αρτηριακή υπέρταση και οι αρρυθμίες. Όπως επεσήμανε ο Καθηγητής Καρδιολογίας και Δ/ντής της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής κ. Κωνσταντίνος Τσιούφης, «κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 μειώθηκαν σημαντικά οι προσελεύσεις για επείγουσα ή υπερεπείγουσα υπέρταση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Νέες μέθοδοι τηλε-παρακολούθησης μέσω εφαρμογών κινητών τηλεφώνων στο σπίτι (όπως το ESH-APP που χρησιμοποιούνται από τη Μονάδα Υπέρτασης του «Ιπποκρατείου» ΓΝΑ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης), είναι σημαντικές για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των υπερτασικών ασθενών. Στα ίδια πλαίσια, η τηλε-παρακολούθηση των εμφυτευμένων συσκευών (βηματοδότες, απινιδιστές, καταγραφικά του ρυθμού) στους καρδιολογικούς ασθενείς, αποτελεί τον προτεινόμενο τρόπο παρακολούθησης των ασθενών αυτών στην εποχή της πανδημίας. Ο κ. Πολυχρόνης Δηλαβέρης (Δ/ντής ΕΣΥ, Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική) εξηγεί πως λόγω της γεωγραφικής διαμόρφωσης της Ελλάδας (απομακρυσμένες ορεινές περιοχές, νησιωτική χώρα), η μέθοδος αυτή θα μπορούσε να βελτιώσει τη διαχείριση των ασθενών με μεγαλύτερη ασφάλεια για τους ίδιους, αλλά και με μικρότερο κόστος για το σύστημα υγείας. Υπό αυτές τις συνθήκες, ιδιαίτερη αξία έχει η πρόταση για τη δημιουργία στην Ελλάδα του πρώτου κέντρου τηλε-παρακολούθησης ασθενών στο Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α (με την ευγενική υποστήριξη της BIOTRONIC).

Καινοτόμες θεραπείες για την αρρύθμιστη υπέρταση

Ο Καθηγητής κ.Τσιούφης αναφέρθηκε στις πρόσφατες διεθνείς μελέτες, στις οποίες είχε πρωταγωνιστικό ρόλο η Κλινική σε αρρύθμιστους υπερτασικούς ασθενείς οι οποίοι υπεβλήθησαν σε διαδερμική κατάλυση της συμπαθητικής νεύρωσης του νεφρού με ειδικό καθετήρα με χρήση ραδιοσυχνοτήτων εντός των νεφρικών αρτηριών. Η πλειοψηφία των υπερτασικών ασθενών (περίπου το 80%) είναι δυνατό να μειώσουν τη δοσολογία ή και τον αριθμό των αντιυπερτασικών σκευασμάτων».  Έτσι η απονεύρωση του νεφρού μπορεί να αποτελεί τον τρίτο πυλώνα μαζί με τα υγιειονοδιατητικά μέσα και τα φάρμακα για την ρύθμιση της πίεσης

Η σχέση της περιβαλλοντικής ρύπανσης με την καρδιαγγειακή υγεία. Οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη βιοποικιλότητα του πλανήτη επισημαίνονται καθημερινά από περιβαλλοντικές/οικολογικές οργανώσεις, πλέον όμως επιστημονικά δεδομένα δείχνουν τις ανησυχητικές προεκτάσεις που έχει η μόλυνση του περιβάλλοντος και για την ανθρώπινη υγεία. Ιδιαίτερα στον τομέα καρδιαγγειακής υγείας, νεότερα δεδομένα από την μελέτη ΚΟΡΙΝΘΙΑ και τον Καθηγητή Καρδιολογίας και Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δήμητριο Τούσουλη καταδεικνύουν τη σημαντική επίδραση που έχει η περιβαλλοντική μόλυνση (υπεδάφους και υδάτινων πόρων) όπως επίσης και η ποιότητα του πόσιμου νερού στη λειτουργία των ανθρώπινων αγγείων και το κίνδυνο αθηρωμάτωσης.

Ο ρόλος νεότερων απεικονιστικών τεχνικών στην έγκαιρη διάγνωση ειδικών μυοκαρδιοπαθειών όπως είναι η καρδιακή αμυλοείδωση. Ο Καθηγητής Καρδιολογίας κ. Χαράλαμπος Βλαχόπουλος ανέλυσε το πώς «οι εξελίξεις στον τομέα της καρδιαγγειακής απεικόνισης τα τελευταία χρόνια αναζωπύρωσαν το επιστημονικό ενδιαφέρον για καρδιακές παθήσεις που πρώτα τις θεωρούσαμε σπάνιες. Μια εξ αυτών είναι η καρδιακή αμυλοείδωση από τρανσθυρετίνη, στην οποία μια φυσιολογική πρωτεΐνη του αίματος, η τρανσθυρετίνη, μπορεί να γίνει ασταθής και να συσσωρευτεί στην καρδιά. Σε μεγαλύτερες ηλικίες και σε συγκεκριμένες ασθενών ενδέχεται ως και 1 στους 10 ασθενείς να πάσχει από καρδιακή αμυλοείδωση. Στη Μονάδα Κληρονομικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων (ΕΚΚΑΝ) της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής αναπτύσσονται νέες μέθοδοι για την πρωιμότερη ανίχνευση της νόσου με την βοήθεια της απεικόνισης και μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης με στόχο την έγκαιρη έναρξη θεραπείας που σταθεροποιεί την παθολογική πρωτεΐνη».

Ο ρόλος της επέκτασης της διακαθετηριακής εμφύτευσης αορτικής βαλβίδας (TAVI) σε ευρύτερες ομάδες ασθενών. Αν και η TAVI αποτελεί τη λύση εκλογής σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, που αδυνατούν να υποβληθούν σε επέμβαση ανοικτής καρδιάς για την χειρουργική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας, η διακαθετηριακή εμφύτευση αορτικής βαλβίδας φαίνεται πως αποτελεί μια ασφαλή λύση και για ομάδες ασθενών μεσαίου κινδύνου (δηλαδή για νεότερους ασθενείς χωρίς άλλα σημαντικά προβλήματα υγείας). Νεότερα δεδομένα στο τομέα αυτό θα παρουσιασθούν στο Συνέδριο από τον Καθηγητή Καρδιολογίας κ. Τούτουζα και ειδικούς επεμβατικούς Καρδιολόγους της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, όπου και λειτουργεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο έμπειρα κέντρα TAVI στην Ελλάδα.

Ο ρόλος των σύγχρονων υπερηχωκαρδιογραφικών τεχνικών στην εκτίμηση των καρδιακών παθήσεων και τη καθοδήγηση της θεραπείας. Η υπερηχωκαρδιογραφία ανέκαθεν αποτελούσε το βασικό διαγνωστικό εργαλείο για την εκτίμηση των καρδιαγγειακών παθήσεων. Η Καθηγήτρια Καρδιολογίας κα Αγγέλη επεσήμανε  πως οι νεότερες τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο και η ενσωμάτωση μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης στο λογισμικό των υπερηχωκαρδιογραφικών μηχανημάτων, επιτρέπουν πλέον την εκτίμηση της καρδιακής λειτουργίας και των καρδιακών δομών, με έναν άνευ προηγουμένου βαθμό λεπτομέρειας, προσφέροντας νέες δυνατότητες στην μη επεμβατική εκτίμηση της στεφανιαίας νόσου με τη δυναμική υπερηχωκαρδιογραφία, αλλά και την περιεπεμβατική καθοδήγηση της θεραπείας των δομικών καρδιοπαθειών με τη βοήθεια της τρισδιάστατης υπερηχωκαρδιογραφίας.

Η σχέση των εμβολίων COVID-19 με καρδιαγγειακές επιπλοκές. Αν και ο μαζικός εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού SARS-CoV2 αποτελεί τη μοναδική λύση για τον έλεγχο της πανδημίας, πολύ σπάνια παρατηρούνται ανεπιθύμητες αντιδράσεις, όπως οξεία περικαρδίτιδα ή μυοκαρδίτιδα, με συχνότητα 2-3 περιπτώσεις/1.000.000 δόσεων εμβολίου, κυρίως σε νεαρούς άνδρες (18-30 ετών) εντός 4-6 εβδομάδων από τον εμβολιασμό, πιο συχνά μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου. Στο συνέδριο θα παρουσιασθούν δεδομένα από τον κ. Γεώργιο Λάζαρο (Δ/ντής ΕΣΥ, Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική) και τον Καθηγητή Καρδιολογίας & Δ/ντή της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής κ. Κωνσταντίνο Τσιούφη από την καταγραφή της Μονάδας Νόσων Περικαρδίου της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής στον Ελλαδικό χώρο με περιστατικά οξείας περικαρδίτιδας/μυοκαρδίτιδας που πιθανά συνδέονται με τον εμβολιασμό κατά της COVID-19, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, της ανταπόκρισης στη θεραπεία, καθώς και της έκβασης αυτής της νέας οντότητας. 

Νεότερα φάρμακα για την αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας. Όπως θα αναλύσει στο Συνέδριο η κ. Χριστίνα Χρυσοχόου (Δ/ντρια ΕΣΥ, Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική), νεότερα φάρμακα που αρχικά αναπτύχθηκαν για τη θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη, φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας. Τα επιστημονικά αυτά δεδομένα ωθούν την ιατρική κοινότητα σε μια συνολική αναθεώρηση της μέχρι τώρα νοοτροπίας και των καθιερωμένων θεραπευτικών πρακτικών, υιοθετώντας φάρμακα με αρχική ένδειξη έναντι έτερης νοσολογικής οντότητας (σακχαρώδης διαβήτης) για τη θεραπείακαρδιαγγειακών παθήσεων. Τα νεότερα αυτά αντιδιαβητικά φάρμακα έχουν ευνοϊκό προφίλ όχι μόνο στη ρύθμιση του σακχάρου του αίματος, αλλά επιπλέον βοηθούν τη ρύθμιση του ισοζυγίου άλατος/νερού του ανθρώπινου σώματος και τη λειτουργία του καρδιακού μυός, προσφέροντας ένα ακόμα θεραπευτικό μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Σύσταση για διακοπή των ινσουλινοεκκριτικών φαρμάκων πριν τη χειρουργική επέμβαση
19 Μαΐου 2024: Παγκόσμια Ημέρα Οικογενειακού Ιατρού
Επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στο ΚΑΤ