Σε άμεσες ενέργειες κλήθηκαν να προβούν  όλοι οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας  (ΕΟΠΥΥ) έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι όπως πρέπει , ενώ ενημερώθηκαν ότι θα διενεργούνται και αιφνιδιαστικοί έλεγχοι προκειμένου να διαπιστώνεται εάν αυτό τηρείται καθώς και όλα τα αναφερόμενα σε σχετική επιστολή που έλαβαν. 

Η Επιστολή αυτή που προωθήθηκε από τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΟΠΥΥ στην οποία υπάγεται το τμήμα: Συλ. Οργάνων, Διοικητικής Οργάνωσης & Εποπτείας Υπηρεσιών ΕΟΠΥΥ αναφέρει τα εξής: 

1.  να εξυπηρετούνται καθημερινά όλοι οι ασφαλισμένοι που προσέρχονται εντός του θεσμοθετημένου ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.  Υπενθυμίζεται ότι στην με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 168 /οικ.13727/ 5 /7 /2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών "Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοιου" αναφορικά με την εξυπηρέτηση του κοινού ορίζονται τα εξής "Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού τηρούμενων των μέτρων προστασίας και της αναλογίας ενός ατόμου ανά 16 τ.μ. και με υποχρεωτική χρήση μάσκα"

2. να απαντώνται έγκαιρα όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα που λαμβάνονται καθημερινά. 

3. να εξυπηρετούνται όλες οι τηλεφωνικές κλήσεις που λαμβάνονται καθημερινά. Για την ομαλή εξυπηρέτηση των τηλεφωνικών κλήσεων παρακαλούμε (με ευθύνη των προϊσταμένων των ΠΕΔΙ) να επικαιροποιηθούν τα τηλέφωνα .

4. Να μην κατευθύνονται οι ασφαλισμένοι προς εξυπηρέτηση σε άλλες υπηρεσίες  (π.χ.ΚΕΠ) αλλά να εξυπηρετούνται με ίδια μέσα κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών ατομικών αιτημάτων, δεδομένου ότι η εξυπηρέτηση στα ΚΕΠ ισχύει ως επικουρική και όχι ως κύρια. 

5. Να προγραμματίζονται ηλεκτρονικά ραντεβού για όλες τις κατηγορίες παροχών ανά 5 λεπτά καθημερινά και όλες τις ώρες εξυπηρέτησης του κοινού (8-13.00) ανάλογα με τον αριθμό των σταθμών εξυπηρέτησης που διαθέτει η κάθε ΠΕΔΙ.