Νέα έρευνα του Yale Child Study Center, έδειξε ότι οι κούκλες κουκλοθεάτρου μπορούν να τραβήξουν και να κρατήσουν το ενδιαφέρον παιδιών με διαταραχές φάσματος αυτισμού.

Τα ευρήματα αυξάνουν τις πιθανότητες να αναπτυχθούν θεραπείες που ισχυροποιούν την κοινωνική δέσμευση και διευκολύνουν τη μάθηση.

Η έρευνα που δημοσιεύτηκα στο Autism Research, είναι η πρώτη που εξετάζει μη δημοσιευμένες ενδείξεις ότι παιδιά με αυτισμό δίνουν σημασία σε κούκλες κουκλοθεάτρου.

Με σειρά πειραμάτων, οι ερευνητές εξέτασαν τις τάσεις προσοχής μικρών παιδιών με αυτισμό μαζί με ομάδα ελέγχου, ως αντίδραση σε βίντεο που έδειχνε αλληλεπίδραση μεταξύ κούκλας κουκλοθεάτρου και ανθρώπου.

Ανακάλυψαν ότι οι τάσεις προσοχής της πρώτης ομάδας ήταν παρόμοια με αυτήν της ομάδας ελέγχου όταν μιλούσε η κούκλα. Και οι δυο ομάδες περνούσαν παρόμοιο χρόνο παρακολουθώντας το πρόσωπο της κούκλας και έδειχναν ισχυρή προτίμηση για την κούκλα που μιλούσε αντί του ανθρώπου που άκουγε.

Στην έρευνα φάνηκε ότι ενώ παιδιά με αυτισμό έδιναν λιγότερη προσοχή σε σχέση με την ομάδα ελέγχου όταν το μέλος της αλληλεπίδρασης ήταν άνθρωπος, η προσοχή τους ήταν σε μεγάλο βαθμό κανονική όταν το μέλος που αλληλοεπιδρούσε ήταν η κούκλα, σημείωσε η ερευνήτρια Katarzyna Chawarska.

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τα πλεονεκτήματα όσον αφορά την προσοχή και το συναίσθημα, των κουκλών που ελπίζεται ότι μπορούν να αξιοποιηθούν για την αύξηση των θεραπευτικών προσπαθειών στα παιδιά με αυτισμό.