Γονείς και παιδιά, συχνά μοιράζονται πολλά χαρακτηριστικά, όπως απέχθεια για το μπρόκολο και άλλα λαχανικά.

Βλαβερά ένζυμα από βακτήρια στο σάλιο μπορεί ενδεχομένως να ευθύνονται για αυτό, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Επίπεδα αυτών των ουσιών είναι παρόμοια σε γονείς και παιδιά, κάτι που θα μπορεί να εξηγεί γιατί αυτά τα λαχανικά δεν αρέσουν και στις δυο γενεές- ιδιαίτερα όταν τα επίπεδα είναι υψηλά.

Εκτός από το μπρόκολο, στην οικογένεια των κραμβοειδών λαχανικών  περιλαμβάνονται το κουνουπίδι, το λάχανο και τα λαχανάκια Βρυξελλών.

Τα κραμβοειδή  λαχανικά αναδύουν μια ουσία που παράγει ισχυρές θειούχες οσμές οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε βακτήρια στο στόμα ορισμένων.

Ο Damian Frank του CSIRO, της Αυστραλίας, εξέτασε τις διαφορές θειούχου παραγωγής στο σάλιο παιδιών και ενηλίκων. Στη συνέχεια ανέλυσε πώς η παραγωγή επηρέαζε την υποδοχή κραμβοειδών λαχανικών.

Η έρευνα περιέλαβε 98 ζεύγη γονέων- παιδιών και αξιολόγησε τις κύριες ουσίες λαχανικών που ανέδυαν οσμές.

Το διμεθυλο- τρισουλφίδιο ήταν η ουσία που άρεσε λιγότερο σε γονείς και παιδιά.

Η ομάδα ανέμειξε δείγματα σάλιου με σκόνη ωμού κουνουπιδιού και ανέλυσε τις πτητικές ουσίες που παρήχθησαν με τον καιρό.

Φάνηκαν μεγάλες διαφορές στην παραγωγή θειούχων πτητικών, αλλά παιδιά συχνά είχαν παρόμοια επίπεδα με αυτά των γονέων τους.

Παιδιά των οποίων το σάλιο παρήγαγε υψηλές ποσότητες θειούχων πτητικών απεχθάνονταν τα ωμά κραμβοειδή λαχανικά περισσότερο αλλά αυτό δεν φάνηκε στους ενήλικες που μπορεί ενδεχομένως να έχουν μάθει να ανέχονται τη γεύση.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Journal of Agricultural and Food Chemistry.