Ερευνητές του University of Notre Dame και του University of Florida, ανέπτυξαν αισθητήρα που θα μπορούσε  να διαγνώσει την καρδιακή προσβολή σε λιγότερα από 30 λεπτά. Αυτό αναφέρει έρευνα στο περιοδικό Lab on a Chip.

Επειδή ο αισθητήρας στοχεύει συνδυασμό miRNA, μπορεί γρήγορα να διαγνώσει περισσότερα από μόνο καρδιακές προσβολές, χωρίς τον χρονικό περιορισμό που έχει σήμερα η διάγνωση.

Στοχεύοντας 3 είδη microRNA ή miRNA, ο αισθητήρας μπορεί να κάνει το διαχωρισμό μεταξύ οξέος εμφράγματος και τραυματισμού επαναιμάτωσης.

Η ικανότητα διαφοροποίησης μεταξύ κάποιου με ανεπαρκή παροχή αίματος σε όργανο και κάποιου με τραυματισμό επαναιμάτωσης είναι κλινική ανάγκη που δεν έχει απαντηθεί και που αντιμετωπίζει αυτός ο αισθητήρας.

Ο Hsueh-Chia Chang, καθηγητής στο Notre Dame, σημείωσε ότι η τεχνολογία που αναπτύχθηκε για αυτόν τον αισθητήρα δείχνει το πλεονέκτημα της χρήσης miRNA σε σύγκριση με βιοδείκτες με βάση την πρωτεΐνη-παραδοσιακό διαγνωστικό στόχο.

Επίσης, το ότι η συσκευή μπορεί να μεταφέρεται καθώς και το κόστος της δείχνει τη δυνατότητα που έχει να βελτιώσει τη διάγνωση της καρδιακής  προσβολής και σχετικών θεμάτων σε κλινικοί περιβάλλον και στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Πηγές: Lab on a Chip.