Κρίσιμο στοιχείο (και) στη διάρκεια του τέταρτου κύματος της πανδημίας, είναι η εμβολιστική κάλυψη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Όσο πιο χαμηλό είναι το ποσοστό εμβολιασμού στους άνω των 60 ετών, τόσο υψηλότερη είναι η θνητότητα, όπως προκύπτει από τους πίνακες που παρουσιάζει σήμερα το Iatronet.

Τα στοιχεία προέρχονται από τις τελευταίες εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και αποκαλύπτουν τις πτυχές μίας παραμέτρου που παρακολουθούν εναγωνίως οι επιδημιολόγοι.

"Το πιο κρίσιμο στοιχείο σχετικά με τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα από COVID-19 από εδώ και πέρα, είναι το ποσοστό των μη εμβολιασμένων και πιο συγκεκριμένα το ποσοστό των μη εμβολιασμένων ηλίκιας 60 ετών και πάνω", επισημαίνει σε ανάρτησή του ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης (φωτογραφία).

Γράφημα

Ο κ. Μαγιορκίνης παραθέτει και το πιο κάτω γράφημα, σύμφωνα με το οποίο περίπου το 80% των θανάτων σε αυτές τις χώρες εξηγούνται από το ποσοστό των μη εμβολιασμένων σε ηλικία μεγαλύτερη των 60. Όπως σημειώνει, μένει μόνον ένα 20% των θανάτων που μπορεί να εξηγηθεί από άλλες παραμέτρους.

"Η σχέση είναι και ισχυρή και στατιστικά σημαντική και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αγνοηθεί", τονίζει ο καθηγητής, επισημαίνοντας πως πρέπει να εξαντλήσουμε την πειθώ μας, προκειμένου να εμβολιαστούν όλοι οι ηλικιωμένοι γνωστοί και συγγενείς. "Είναι εξαιρετικά σημαντικό", αναφέρει.

 

Πίνακες

Η σχέση εμβολιασμών και μείωσης της θνητότητας ασθενών με CoViD-19 τις τελευταίες 14 μέρες, προκύπτει σαφώς από τους παρακάτω πίνακες. Η κατάταξη έχει γίνει με βάση την εμβολιαστική κάλυψη στις ηλικίες 60 - 69 ετών. Στον πρώτο πίνακα, αποτυπώνονται οι 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα καλύτερα ποσοστά εμβολιασμού στις ηλικίες άνω των 60 ετών και η θνητότητα ανά εκατομμύριο πληθυσμού.

Η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα, καθώς κατέχει τη 16η θέση. Σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία του ECDC, η εμβολιαστική κάλυψη στη χώρα μας είναι 78,9% για τις ηλικίες 60 - 69 ετών, 81,7% για τις ηλικίες 70 - 79 ετών και 73,2% για τους άνω των 80. Η θνητότητα ανέρχεται σε 42,45 ανά εκατομμύριο πληθυσμού.

Τα μέσα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 84,7% για τις ηλικίες 60 - 69 ετών, 87,8% για τις ηλικίες 70 - 79 και 87,8% για τους άνω των 80, ενώ η μέση θνητότητα είναι 23,67 ανά εκατομμύριο. 

 ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ - ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (10 πρώτες χώρες)

 ΧΩΡΑ 60 - 69 ετών 70 - 79 ετών 80+ ετών ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ
Ιρλανδία  99,6% 100%  100%  11,48 
Ισλανδία  98,9% 100%  100%   0
Πορτογαλία  97%  100%  98,9% 9,71 
Δανία  96,4%  99,6%  100%  4,12
Νορβηγία  95,3%  100%  95,8% 4,28 
Ισπανία  94,1%  98,3%  100%  10,63
Βέλγιο  93,2% 95,6%  89,5%   12,76
Μάλτα  93%  100%  100% 0
Σουηδία 90,1%   94,7%  92,4% 3,78 
Κύπρος  88,6%   95,3%  95,1%  9,01

Αξίζει να σημειωθεί πως και οι δύο χώρες με μηδενική θνητότητα τις τελευταίες 14 μέρες (Ισλανδία και Μάλτα) περιλαμβάνονται στον πίνακα με τα υψηλότερα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης.

Στον αντίποδα, οι δύο χώρες με την υψηλότερη θνητότητα (Ρουμανία και Βουλγαρία), περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα με τις 10 χειρότερες χώρες από πλευράς κάλυψης των ατόμων άνω των 60 ετών.

 ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ - ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (10 τελευταίες χώρες)

 ΧΩΡΑ 60 - 69 ετών 70 - 79 ετών 80+ ετών ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ
Ουγγαρία  74,7% 85,6%   77,1% 17,61 
Τσεχία  75,9%  87,8%  82,4% 6,55% 
Σλοβενία 72,8%  83,1%   75%  23,38
Πολωνία 72,1%  84,2%  64%  11,06 
Εσθονία 70,5%   75,6% 66,1%   49,66
Κροατία  68,8%  74% 56,9%  54,7 
Σλοβακία 63,7%   74,1%  58,9%  30,05
Λετονία  59,4% 56,5%   45,4%  78,11
Ρουμανία  40,4%  37,7%  20,2% 225,83 
Βουλγαρία 31,6%   32,8%  21,1%  177,8

 

Πηγές: ECDC