Η Παγκόσμια Ημέρα για το Εγκεφαλικό είναι αφιερωμένη στην κοινή προσπάθεια όλων των φορέων, επιστημονικών, δημοσίων, ιδιωτικών να βελτιώσουν την παρούσα κατάσταση στην αντιμετώπιση του εγκεφαλικού στις χώρες της Ευρώπης. Η φετινή Ημέρα για το Εγκεφαλικό 2021 έχει ως σύνθημα ‘’Κάθε Λεπτό Μετράει: Κάθε Λεπτό Σώζει Ζωές’’. Η έγκαιρη αναγνώριση και η σωστή αντιμετώπιση κάνουν τη διαφορά. Ειδικές θεραπείες (θρομβόλυση, θρομβεκτομή) και Ειδικές Μονάδες Εγκεφαλικών (Stroke Units) αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα καλής έκβασης. Αν και δεν είναι διαθέσιμες στον ίδιο βαθμό σε όλες τις χώρες, σε όλες τις πόλεις και περιοχές, σε κάθε περίπτωση η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων του ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ σώσει ζωές, εγκέφαλο, μνήμη. Χ(έρι) Ο (μιλία) Π(ρόσωπο) Α(σθενοφόρο) Χ.Ο.Π.Α. & Χ.Ο.Π.Α Ήρωες https://www.youtube.com/watch?v=iHCZ04GmXkk  https://gr-el.fastheroes.com/

Αυτήν τη μέρα θυμόμαστε επίσης ότι το εγκεφαλικό είναι η πρώτη αιτία αναπηρίας. Μπορεί να συμβεί στον καθένα, σε κάθε ηλικία και επηρεάζει όχι μόνο τον ασθενή αλλά την οικογένεια του, την εργασία και την κοινωνία. Αυτή η ημέρα έχει τη δική της σημασία για την ενημέρωση, πρόληψη αλλά και καλύτερη αντιμετώπιση τόσο την στιγμή που θα συμβεί το εγκεφαλικό όσο και στην αντιμετώπιση και την φροντίδα.

Διαδικτυακή εκδήλωση ανοικτή στο κοινό στο πλαίσιο του πανελλήνιου συνεδρίου αγγειακών εγκεφαλικών νόσων την Κυριακή 14 Νοεμβρίου, Ωρα: 15.30-17.00 (πληροφορίες σύνδεσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα strokesupport.gr) www.strokesupport.gr  www.cerebrovascular.gr  www.enee.gr