Αλεξάνδρα Γκίτση

 
Στη σύσταση τριών νέων εταιρειών holding, στις οποίες εισφέρονται αντίστοια οι δραστηριότητες των γαλακτοκομικών, των κατεψυγμένων και της εστίασης, προχώρησε χθες 24 Νοεμβρίου. Η σύσταση των HoldCos, που αποφασίστηκε στην έκτακτη γενική συνέλευση της Vivartia στις 12 Νοεμβρίου, πραγματοποιείται προκειμένου να υπάρξουν “λογιστικές και διαχειριστικές οικονομίες κλίμακος” είχε πει στο Euro2day.gr υψηλόβαθμο στέλεχος του ομίλου Vivartia.


Οι τρεις νέες εταιρείες είναι οι:

Frozen Holdings: Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε στα 191,756 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε με την εισφορά σε είδος των μετοχών της Μπάρμπα Στάθης θυγατρικής κατά 100% της Vivartia. Το πρώτο διοικητικό της συμβούλιο αποτελείται από τους κ.κ. Παναγιώτη Θρουβάλα, Θανάση Παπανικολάου και Σπύρο Παπαγιάννη.

Dairy Holdings: Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας ορίσθηκε στα 252,715 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε με την εισφορά σε είδος των μετοχών της ΔΕΛΤΑ. Έδρα της εταιρείας, όπως και των υπολοίπων δύο οικονομικών οντοτήτων, είναι ο Δήμος Σπάτων.

Food and Services Holdings: Στην τρίτη εταιρεία Holding το μετοχικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε 82,787 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε με την εισφορά σε είδος των μετόχων της Goody’s και της Everest.

Εν τω μεταξύ χθες Τετάρτη καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), το από 17 Νοεμβρίου πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της VIVARTIA σύμφωνα με το οποίο παρέχεται ειδική άδεια για την υπογραφή μεταξύ της εταιρείας ως εκδότριας και της συνδεδεμένης με αυτήν Venetiko Holdings Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία, προγράμματος κοινού μη εξασφαλισμένου και υποτελούς ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 570.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

Το προϊόν το δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή από την εταιρεία του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού το οποίο απαιτείται για τη σύσταση των τριών νέων θυγατρικών της εταιρειών.

Πηγές: euro2day