Όσον αφορά τη βοήθεια και την υγεία, μπορεί ενδεχομένως να είναι καλύτερο κάποιος να δίνει παρά να λαμβάνει, αναφέρει νέα έρευνα.

Ερευνητές εξέτασαν 1.000 Aμερικανούς μεταξύ 34 και 84 ετών για την κοινωνική τους εμπλοκή και το πόσο πίστευαν ότι μπορούσαν να βασιστούν στην οικογένεια, στους φίλους ή στον σύζυγο αν χρειάζονταν βοήθεια.

Στις χρόνιες φλεγμονές, θετικές κοινωνικές σχέσεις συνδέονταν με χαμηλότερη φλεγμονή σε ανθρώπους που δήλωσαν ότι ήταν διαθέσιμοι να δώσουν βοήθεια στην οικογένεια και σε φίλους.

Ο Baldwin Way του Ohio State University, δήλωσε ότι πιθανόν όταν οι άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορούν να δώσουν περισσότερη στήριξη σε φίλους και οικογένεια αυτές οι σχέσεις να είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές και να ανακουφίζουν από το στρες, κάτι που μειώνει τη φλεγμονή.

Το να έχει κάποιος ανθρώπους να τον στηρίζουν μπορεί ενδεχομένως να μη βοηθά την υγεία του, εκτός αν βοηθά και αυτός όταν τον χρειάζονται.

Ο ερευνητής Tao Jiang, του OSU, δήλωσε ότι θετικές σχέσεις μπορεί ενδεχομένως να συνδέονται με χαμηλότερη φλεγμονή μόνο σε όσους πιστεύουν ότι μπορούν να δώσουν περισσότερη στήριξη σε αυτές τις σχέσεις.

Προκαταρκτικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι η σχέση μεταξύ του να δίνει κάποιος στήριξη και της υγείας είναι πιο ισχυρή στις γυναίκες, Ωστόσο το δείγμα δεν ήταν αρκετά μεγάλο ώστε να δείξει καταληκτικό συμπέρασμα.

Ενώ η έρευνα εξέτασε μόνο τι έλεγαν πως θα κάνουν οι άνθρωποι και όχι τις πράξεις τους, δίνει πιο σαφή κατανόηση της σχέσης μεταξύ υγείας και σχέσεων. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Brain, Behavior and Immunity.