Νέα έρευνα υποδεικνύει ότι συμπτώματα άγχους στην προχωρημένη μέση ηλικία μπορεί ενδεχομένως να είναι δείκτης του αρχικού σταδίου νόσου Alzheimer.

Η έρευνα του Monash University Turner Institute for Brain and Mental Health εξέτασε τη σχέση μεταξύ συμπτωμάτων κατάθλιψης και άγχους με τη μνήμη και την αντίληψη σε 2.657 μεσήλικες.

Υψηλότερο άγχος φάνηκε να συνδέεται με φτωχότερη μνήμη και συγκέντρωση.

Η Yen Ying Lim, δήλωσε ότι η παρατήρηση ότι συμπτώματα άγχους συνδέονται με φτωχότερη μνήμη, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερους μεσήλικες, υποδεικνύει ότι το άγχος μπορεί ενδεχομένως επίσης να είναι δείκτης αρχικού σταδίου της νόσου Alzheimer ή ότι ενδεχομένως συνδέεται με την εμφάνιση άνοιας με κάποιον τρόπο.

Η Lim δήλωσε ότι άνθρωποι με υψηλό επίπεδο συμπτωμάτων κατάθλιψης και άγχους ανέφεραν επίσης περισσότερες ανησυχίες για τη μνήμη και την αντίληψή τους.

Πρόσθεσε ότι τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι συμπτώματα άγχους στη μέση ηλικία μπορεί ενδεχομένως να αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας μελλοντικά. Σημείωσε ότι η εξέταση για αυτά τα συμπτώματα μπορεί ενδεχομένως να είναι τρόπος εντοπισμού ανθρώπων που έχουν ή αντιμετωπίζουν κίνδυνο νοητικής εξασθένησης.

Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο Journal of Affective Disorders.

Πηγές:
Journal of Affective Disorders.