Από το 2015 είναι διαθέσιμο το εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την νόσο Alzheimer που παρέχει δομές και υπηρεσίες για όλους τους ανθρώπους που πάσχουν από άνοια. Οι διαθέσιμες δομές και υπηρεσίες δεν επαρκούν, είναι λίγες για τους 200 χιλ. ασθενείς.