Η Κομισιόν  δρομολογεί μια σειρά νέων πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση του καρκίνου, που αποτελεί εδώ και πολλές δεκαετίες μάστιγα αλλά που με την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης πολλές μορφές του τερίνουν πλέον να είναι χρόνια νόσος.

Οι πρωτοβουλίες της Κομισιόν  εξαγγέλθηκαν στην εκδήλωση "Διασφάλιση Ισότιμης Πρόσβασης για Όλους: ο καρκίνος στις γυναίκες ― Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου". Η εκδήλωση επικεντρώθηκε στις ανισότητες μεταξύ των φύλων και σε ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση του καρκίνου στις γυναίκες. Ήταν η πρώτη από μια ετήσια σειρά εκδηλώσεων, η οποία επικεντρώνεται στο τρόπο με τον οποίο μπορεί να αυξηθεί η ισότιμη πρόσβαση όλων στην πρόληψη και την περίθαλψη του καρκίνου.

Στοιχεία για τον καρκίνο

Κατά μέσο όρο ο καρκίνος πλήττει τους άνδρες ελαφρώς περισσότερο από τις γυναίκες στην Ευρώπη, με 54 % των νέων κρουσμάτων και 56 % των θανάτων. Ωστόσο, ο καρκίνος του μαστού στις γυναίκες είναι ο πιο συχνά διαγνωσμένος καρκίνος (περισσότερες από 355.000 γυναίκες στην ΕΕ το 2020).

Υπάρχουν επίσης σημαντικές ανισότητες εντός και μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και μεταξύ των πληθυσμιακών ομάδων όσον αφορά την έγκαιρη ανίχνευση, τη θεραπεία και την ποιότητα της περίθαλψης των ασθενών.

Αυτό είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό σε σχέση με τους εκτιμώμενους δείκτες επίπτωσης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας (πενταπλάσια διαφοροποίηση) και τα ποσοστά θνησιμότητας (οκταπλάσια διαφοροποίηση το 2020 στο σύνολο της ΕΕ).

Αυτές οι μεγάλες διαφοροποιήσεις μπορούν να εξηγηθούν από τις διαφορές στον επιπολασμό του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) και στις πολιτικές εμβολιασμού και προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στις χώρες της ΕΕ.

Η μείωση των ανισοτήτων σε ολόκληρη την πορεία της νόσου είναι ο πρωταρχικός στόχος του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου.

Οι δράσεις

Η Κομισιόν  δρομολόγησε τέσσερις νέες δράσεις του σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου με στόχο να στηρίξει τα κράτη - μέλη στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων και στη βελτίωση του προσυμπτωματικού ελέγχου και του εμβολιασμού κατά του ιού HPV και να στηρίξει τα άτομα που έχουν βιώσει τον καρκίνο:

  • Το μητρώο ανισοτήτων όσον αφορά τον καρκίνο θα εντοπίζει τις τάσεις και ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών. Φέρνει επίσης στην επιφάνεια τις ανισότητες όσον αφορά την πρόληψη και την περίθαλψη του καρκίνου λόγω του φύλου, του μορφωτικού επιπέδου και του επιπέδου εισοδήματος, καθώς και τις ανισότητες μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Το μητρώο θα κατευθύνει τις επενδύσεις και τις παρεμβάσεις σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
  • Θα χρησιμοποιηθεί μια διαδικασία συγκέντρωσης στοιχείων για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου για την επικαιροποίηση της σύστασης του Συμβουλίου του 2003 σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο. Αυτό αποτελεί μέρος του στόχου του σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου να εξασφαλιστεί ότι έως το 2025 το 90 % του πληθυσμού της ΕΕ που πληροί τις προϋποθέσεις για προσυμπτωματικούς ελέγχους καρκίνου του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου θα έχει την δυνατότητα να υποβάλλεται σ' αυτούς.
  • Μια κοινή δράση για τον εμβολιασμό κατά του ιού HPV θα στηρίξει τα κράτη μέλη για την αύξηση της κατανόησης και της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τον ιό HPV και την προώθηση του εμβολιασμού. Η δράση αυτή θα συμβάλει στην επίτευξη ενός βασικού στόχου του σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου: την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας μέσω του εμβολιασμού κατά του ιού HPV σε ποσοστό τουλάχιστον 90 % του πληθυσμού-στόχου της ΕΕ που είναι τα κορίτσια, και τη σημαντική αύξηση του εμβολιασμού των αγοριών έως το 2030.
  • Το δίκτυο της ΕΕ για τους νεαρούς επιζώντες καρκίνου θα ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση των σχεδίων κατά του καρκίνου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Θα συνδέει επίσης τους νέους με ιστορικό καρκίνου και τις οικογένειές τους καθώς και τους άτυπους και τους επίσημους φροντιστές.

Φίλ.Ζάχ.