Αλεξάνδρα Γκίτση

Όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες «ακουμπάει» η τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης το απόγευμα της Πέμπτης για την περιστολή των φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε μιλώντας στο euro2day.gr στέλεχος του αρμόδιου υπουργείου, η στόχευση σε πρώτη φάση είναι στα καύσιμα (υγρά και αέριο) και στα προϊόντα όπου βασική πρώτη ύλη είναι τα δημητριακά.

Με βάση την τροπολογία, απαγορεύεται μέχρι τις 30 Ιουνίου η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 1η Σεπτεμβρίου του 2021.

Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ελέγχου επιβάλλονται σε βάρος οποιουδήποτε παραβαίνει την απαγόρευση, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, σωρευτικά ή διαζευτικά, κυρώσεις ως εξής:

Σύσταση με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής και τη συμμόρφωση εντός οριζόμενης με την απόφαση αποκλειστικής προθεσμίας
Πρόστιμο από 5.000 ευρώ έως 1 εκατ. ευρώ
Επίσης, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αρχής ελέγχου επιβάλλονται σε βάρος του ελεγχόμενου προσώπου πρόστιμο έως 50.000 ευρώ, εάν αυτό αποκρύψει, παραποιήσει ή δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές ή παρεμποδίσει με οποιοδήποτε τρόπο την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων.

Ενώ με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να καθορίζονται η διαδικασία του ελέγχου και της επιβολής των κυρώσεων η κλιμάκωση των προστίμων και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην εφαρμογή της τροπολογίας.

Πηγές:
euro2day