Νέα έρευνα της Mayo Clinic, δείχνει ότι η έλλειψη ύπνου σε συνδυασμό με ελεύθερη πρόσβαση στην τροφή, αυξάνει την κατανάλωση θερμίδων και τη συσσώρευση λίπους-ιδιαίτερα ενδοσπλαχνικού.

Η έρευνα της Mayo Clinic, έδειξε ότι έλλειψη ύπνου οδήγησε σε αύξηση 9% του λίπους στην περιοχή  της κοιλιάς και 11% αύξηση στο ενδοκοιλιακό λίπος.

Ο Virend Somers, δήλωσε ότι τα ευρήματα δείχνουν ότι ο ελλιπής ύπνος συνδέεται με αύξηση στην πρόσληψη θερμίδων, πολύ μικρή αύξηση του βάρους και σημαντική αύξηση στο ενδοκοιλιακό λίπος.

Ο ανεπαρκής ύπνος φαίνεται να κατευθύνει το λίπος σε πιο επικίνδυνα ενδοκοιλιακά σημεία. Αν και κατά τη διάρκεια αναπλήρωσης του ύπνου υπήρχε μείωση των προσλαμβανόμενων θερμίδων και του βάρους, το ενδοσπλαχνικό λίπος συνέχιζε να αυξάνεται.

Αυτό δείχνει ότι ο ανεπαρκής ύπνος είναι παράγοντας για τη συσσώρευση σπλαχνικού λίπους και ότι ο ύπνος αναπλήρωσης τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα δεν αναστρέφει τη συσσώρευση ενδοκοιλικού λίπους.

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 12 υγιείς άνθρωποι που δεν ήταν παχύσαρκοι. Ο καθένας περνούσε δυο διαστήματα 21 ημερών στο περιβάλλον εσωτερικής διαμονής.

Τυχαία χωρίστηκαν είτε στην ομάδα ελέγχου είτε στην ομάδα του περιορισμένου ύπνου στη μια συνεδρία και το ανάποδο έγινε στην επόμενη, μετά από τρίμηνη περίοδο. Καθένας είχε ελεύθερη πρόσβαση σε τροφές.Οι ερευνητές παρακολουθούσαν και μετρούσαν την πρόσληψη ενέργειας, την αποβολή της, το βάρος, τη σωματική σύνθεση, την κατανομή του λίπους και βιοδείκτες που συνδέονταν με την όρεξη.

Τις πρώτες 4 ημέρες επετράπη στους συμμετέχοντες να έχουν 9 ώρες για  ύπνο. Τις επόμενες 2 εβδοαδες η ομάδα περιορισμένου ύπνου κοιμόταν για 4ώρες και η ομάδα ελέγχου 9  ώρες. Αυτό ακολουθήθηκε από 3 ημέρες και νύχτες ανάκαμψης με 9 ώρες στο κρεβάτι για όλους.

Οι συμμετέχοντες κατανάλωναν περισσότερες από 300 επιπλέον θερμίδες την ημέρα κατά τον περιορισμό ύπνου τρώγοντας περίπου 13% περισσότερες πρωτείνες και 17% περισσότερο λίπος σε σύγκριση με την περίοδο προσαρμογής.

Η αύξηση στην κατανάλωση ήταν υψηλότερη τις αρχικές ημέρες της στέρησης ύπνου και στη συνέχεια έφθασε στα αρχικά επίπεδα κατά την περίοδο ανάκαμψης. Η ενέργεια που ξοδεύτηκε παρέμενε σχεδόν ίδια.

Το ενδοκοιλιακό λίπος εντοπίστηκε με αξονική τομογραφία αλλιώς δεν θα είχε εντοπιστεί.

Η  έρευνα δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology.