Νέο είδος κυττάρων που βρίσκονται βαθιά στους πνεύμονες και μπορεί ενδεχομένως να παίζουν σημαντικό ρόλο στις πνευμονικές νόσους, ανακαλύφθηκε από ερευνητές του University of Pennsylvania.

Οι ερευνητές ανέλυσαν ανθρώπινο πνευμονικό ιστό για να εντοπίσουν τα νέα κύτταρα που ονομάζουν RASCs.

Τα κύτταρα επενδύουν μικροσκοπικά κλαδιά αεραγωγών βαθιά στους πνεύμονες, κοντά στις κυψελίδες, όπου το οξυγόνο ανταλάσσεται με το διοξείδιο του άθρακα.

Οι επιστήμονες έδειξαν ότι τα RASCs έχουν ιδιότητες σαν των βλαστικών κυττάρων που τους επιτρέπουν να αναγεννούν άλλα κύτταρα που είναι αναγαία για τις κυψελίδες. Ανακάλυψαν επίσης ενδείξεις ότι το κάπνισμα και η ΧΑΠ μπορούν να διαταράξουν τις αναγεννητικές λειτουργίες των RASCs—κάτι που υπονοεί ότι η διόρθωση της διαταραχής θα μπορούσε να είναι καλός τρόπος για την αντιμετώπιση της ΧΑΠ.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ενδείξεις RASCs ενώ εξέταζαν υπογραφές γονιδιακής δραστηριότητας πνευμονικών κυττάρων από υγιείς δότες.

Σύντομα αναγνώρισαν ότι RASCs, που δεν υπάρχουν στους πνεύμονες ποντικών, είναι ‘’εκκριτικά΄΄ κύτταρα που βρίσκονται κοντά στις κυψελίδες και παράγουν πρωτείνες που χρειάοζνται για την υγρή επένδυση των αεραγωγών.

Ο Edward Morrisey, δήλωσε ότι με έρευνες σαν αυτή αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε σε επίπεδο κυτταρικής βιολογίας τι συμβαίνει στη νόσο ΧΑΠ.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ότι τα RASCs, εκτός από την εκκριτική τους λειτουργία χρησιμεύουν ως προγενέστερα για τα κύτταρα AT2 –αναγεννώντας τα ώστε να διατηρούν τον πληθυσμό των AT2 και υγιείς τις κυψελίδες.

Κύτταρα AT2 είναι γνωστό πως γίνονται μη φυσιολογικά στη ΧΑΠ και άλλες πνευμονικές νόσους και οι ερευνητές ανακάλυψαν ενδείξεις ότι ελαττώματα στα RASCs θα μπορούσε να είναι αιτία.

Σε πνευμονικό ιστό ανθρώπων με ΧΑΠ, καθώς και ανθρώπων χωρίς ΧΑΠ με ιστορικό καπνίσματος, παρατήρησαν πολλά κύτταρα AT2 που άλλαξαν με τρόπο που έδειχνε ελλατωματική μεταμόρφωση RASC σε AT2.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Nature.

Πηγές:
Nature.